Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Alt du lurer på som student ved DMMH

Kontakt post@dmmh.no dersom du ikke finner informasjonen du trenger.

FAQ

Ofte stilte spørsmål:

Hvem kan jeg snakke med for råd og veiledning?

Av og til trenger man noen å snakke med, om utdanningen, om venner eller om livet generelt. Noen ganger trenger man mer profesjonell hjelp.

Har du spørsmål om studenttilværelsen, gjennomføringen av studiet eller opptak kan du snakke med en studieveileder. De kan kontaktes på studieveiledning@dmmh.no eller du kan stikke innom dem i Hovedbygget, ved ekspedisjonen i første etasje.

I tillegg har vi samlet en liste over mulige samtalepartnere for studenter, deriblant studentprester, studenthumanist, helsesykepleier og samtaletjeneste fra Sit.

Når er studiestart?

Studiestart for de fleste studenter er i uke 33 og 34.Se informasjon om studiestart for ditt studieprogram.

De samlingsbaserte studiene har oppstart på andre tidspunkt, informasjon om samlingsukene finner du på studiesiden til ditt studieprogram i god tid før studiestart.

Hvordan kommer jeg i gang som student?

Når du har takket ja til studieplass vil du motta en e-post med studentnummer og instruksjoner om hvordan du aktiverer studentkontoen. Videre må du betale semesteravgiften og registrere deg på StudentWeb. Du må også huske å levere politiattest ved studiestart, senest 15. sept. 

Du finner detaljert informasjon i sjekklisten for nye studenter.

Hva vil det si å registrere seg?

Hvert semester må du registrere deg og betale semesteravgift. Selve registreringen gjør du på StudentWeb. Der finner du også faktura for betaling av semesteravgift.

Når du registrerer deg melder du deg opp til de emner og eksamener du skal ha. Først når registreringen er fullført får du formelt status som student. 

Hvor finner jeg studieplanen og pensum for mitt studium?

Gå inn på nettsiden for studieplaner, og velg kullet du tilhører. Ditt kull er det året du startet på studiene ved DMMH.

I studieplanen finner du også tilhørende pensum.

Når blir timeplanen publisert?

Timeplanen fastsettes ved starten av semesteret.

Timeplanen regnes som ferdig lagt 15. september for høstsemesteret og 31. januar for vårsemesteret. Det kan ikke registreres fravær for studenter som er borte fra undervisningen når timene er flyttet etter at timeplanen er lagt.

Hvordan skaffer jeg meg studentbolig?

Studentsamskipnaden i Trondheim, SiT, tilbyr hybler i kollektiv og ulike leiligheter for studenter. I tillegg tilbyr mange private aktører utleie av hybler og leiligheter.

Les mer om bolig og hotellavtaler i Trondheim og Kristiansund.

Du kan søke studentbolig før du har fått studieplass.

Hva er forskjellen på bachelor og master?

En bachelor er en høyere utdanning går over tre år (fire år, deltid). Opptakskrav på bachelor barnehagelærerutdanning er generell studiekompetanse eller realkompetanse. I løpet av siste semester skriver du en bacheloroppgave som er et faglig arbeid med veiledning fra vitenskapelig ansatte. Etter en bachelor vil du kunne kvalifisere til flere ulike stillinger i arbeidslivet, og videre studier på masternivå.

En master er en fordypning som bygger videre på en bachelor. Master går over to år på heltid, men kan også gjennomføres over lengre tid. Master avsluttes med en masteroppgave der du fordyper deg enda mer i det fagområdet du studerer.

Hva betyr studiepoeng?

Studiepoeng får du etter fullførte emner, helt uavhengig karakteren du har fått. En bachelorgrad er på 180 studiepoeng og en mastergrad er på 120 studiepoeng.

Hva er et semester

Studieåret er delt opp i to semester. Høstsemesteret starter i august og avsluttes i desember. Vårsemesteret starter i januar og avsluttes i juni. 

Hva koster det å gå på DMMH?

DMMH er en privat høgskole, men utdanningene er offentlig finansiert, studieavgiften er derfor lav. Mer informasjon om studieavgift.

Hvordan søke studielån?

Etter du har fullført semesterregistreringen kan du søke stipend og lån fra Statens lånekasse.

Arbeidskrav og tilstedeværelse

Jeg fikk ikke godkjent et arbeidskrav, hva gjør jeg? 
Ta kontakt med studieveileder. Når du ikke består et arbeidskrav, vil du mest sannsynlig miste eksamensretten til den eksamenen arbeidskravet er tilknyttet (Dette gjelder for ikke bestått 2.gangs innlevering for skriftlige arbeidskrav. For muntlig/og eller praktiske arbeidskrav, se under). Alle arbeidskrav ved DMMH er knyttet til en spesifikk eksamen. Hvilken eksamen arbeidskravet er knyttet til, finner du informasjon om nederst i emnebeskrivelsen.

Du trenger ikke ta igjen beståtte arbeidskrav i emnet, men du må ta arbeidskravet du mangler og eventuelle nye arbeidskrav som er knyttet til den eksamenen i emnet du mangler.

For mer informasjon, se Vurderingshåndboka under Lover og retningslinjer.

Jeg er blitt syk, og får ikke deltatt på et praktisk eller muntlig arbeidskrav? 
På praktiske og muntlige arbeidskrav kan studenter ved dokumentert sykdom eller annen tungtveiende årsak innvilges avtale om nytt forsøk eller eventuelt alternativt opplegg for arbeidskravet. Dokumentasjon må være DMMH i hende senest tre (3) virkedager etter arbeidskravet skulle gjennomføres. Dersom fraværet ikke kan dokumenteres, gis ikke studenten nytt forsøk eller alternativt opplegg, og må vente til neste gjennomføring av emnet.

For mer informasjon, se Vurderingshåndboka under Lover og retningslinjer.

Utsettelse av skriftlig arbeidskrav

På skriftlige arbeidskrav kan studentene ved dokumentert sykdom eller annen tungtveiende årsak innvilges utsatt innleveringsfrist av arbeidskrav. Søknad om utsatt frist må være studieveiledning i hende før innleveringsfrist for arbeidskravet. Dokumentasjon må være DMMH i hende senest tre (3) virkedager etter innleveringsfrist.
Søk om utsettelse av arbeidskrav.

For mer informasjon, se Vurderingshåndboka under Lover og retningslinjer.

Jeg finner ikke oppgaven til arbeidskravet?

Oppgaven og presiseringsinstruksen ligger i emnerommet på Itslearning. Du logger deg på Itslearning her

Jeg finner ikke innleveringsmappen til arbeidskravet. 
Hør først med medstudenter og faglærer om arbeidskravsmappen er tilgjengelig. Dersom mappen er tilgjengelig for andre, men ikke deg, ta kontakt med studieveiledning@dmmh.no eller studiesystemer@dmmh.no

Hva er kravet til tilstedeværelse i undervisningen? 
Dersom ikke annet er angitt i studieplanen, er tilstedeværelseskravet oppfylt dersom du har vært tilstede i minimum 70% av undervisningen i registreringsperioden. Du finner mer informasjon om dette på nettsiden om fravær og tilstedeværelse

Hvordan beregner jeg fraværet mitt? 
Du finner det totale antallet timer undervisning emnet har i presiseringsinstruksen. La oss si at et emne har 100 timer undervisning. 70% av 100 er 70 timer. Det betyr at du må være tilstede i minimum 70 av de totalt 100 timene med undervisning. 

Kan jeg søke om gyldig fravær? 
Nei. Du må selv følge med på om du kommer til å ha for mye fravær og du kan ikke få utvidet fraværsgrense, og det er ikke mulig å få unntak fra kravet eller søke om gyldig fravær. 

Jeg tror jeg nærmer meg fraværsgrensen. Hva gjør jeg nå? 
Send en epost til post@dmmh.no med studentnummer og navnet på emnet du ønsker å vite tilstedeværelsesprosenten din i.

Kan jeg søke om utvidet fraværsgrense? 
Nei. Tilstedeværelse er et krav satt av faglige årsaker, og man kan ikke søke å få et redusert tilstedeværelseskrav. 

Bekreftelser og annen dokumentasjon

Bekreftelse på studentstatus
Dersom du trenger en bekreftelse på at du er student ved DMMH, bestiller du dette ved å sende e-post til studieveiledning@dmmh.no. Eposten må inneholde studentnummeret ditt og hvilken informasjon du ønsker i bekreftelsen.

Karakterutskrift (for alle med minst ett bestått emne fra DMMH) 
Resultater for beståtte emner som ligger i din Studentweb finnes også i den nasjonale tjenesten Vitnemålsportalen. Tjenesten lar deg dele dine resultater digitalt med den du selv ønsker og du kan også laste ned dine resultater i pdf-format. Les mer på vitnemålsportalen.no. Karakterutskrift for resultater som ikke er digitalt registrert får man ved å henvende seg i ekspedisjonen på campus Dalen eller sende en e-post til post@dmmh.no.
 
Digitale vitnemål (bachelor og master) 
Vitnemål for fullført bachelor- og mastergrad blir opprettet etter siste sensur.  

Kvalifikasjonsbevis/bekreftelser på gjennomført studieprogram (etter- og videreutdanninger)  
Slike dokumenter blir normalt opprettet i løpet av et par uker etter siste sensur for studieprogrammet. 

Dokumentasjon utenom ordinært løp 
For studenter som har hatt spesiell studieprogresjon (permisjon, ny eller utsatt praksis eller eksamen) og for studenter som har søkt om innpassing av emner fra andre institusjoner, ferdigstilles dokumentasjonen så snart saksbehandlingen er ferdig. Dersom det tar lengre tid enn tre uker fra siste sensur, ber vi deg ta kontakt via post@dmmh.no 

Dokumentasjon (vitnemål eller kvalifikasjonsbevis) for studenter som har levert klage på oppnådd resultat som skal inngå, kan ikke opprettes før etter at klagesak er avsluttet. Dersom det tar lengre tid enn tre uker fra du har fått melding om at saken er ferdig behandlet/fått et endelig resultat, ber vi deg ta kontakt via studiesystemer@dmmh.no.

Duplikat av papirvitnemål (bachelor og master) eller bekreftelser (etter- og videreutdanninger) finner du mer informasjon om her: https://dmmh.no/for-studenter/vurdering/duplikat-av-vitnemal 

Eksamen

Hvor melder jeg meg opp til eksamen?  
Du melder deg opp til eksamen ved å bekrefte utdanningsplanen i Studentweb. Dersom du skal ta ny/utsatt eksamen eller eksamener som ikke står på utdanningsplanen må du melde deg opp manuelt. Semesterregistrering og oppmelding til eksamen kan gjøres i Studentweb. 

Når er eksamen? 
Se eksamensplan: https://dmmh.no/for-studenter/vurdering/eksamen eller din Studentweb. 

Jeg vil forbedre karakteren min. Hvor melder jeg meg opp og hvor mye koster det?  
Les mer om forbedring av karakter her: https://dmmh.no/for-studenter/vurdering/eksamen   

Hvor finner jeg eksamen jeg er oppmeldt til?  
Dette finner du på Studentweb. Se under “Aktive Emner”.  

Hvordan melder jeg meg til ny/utsatt eksamen?   
Du må selv melde deg opp til ny/utsatt eksamen via Studentweb. Se brukerveiledning som ligger på itslearning i rommet “Studieinfo”. Du meldes opp til hele emnet, trekk deg så fra deleksamener (eller arbeidskrav) du alt har bestått.   

Når er fristen for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen?  
Denne informasjonen finner du her: https://dmmh.no/for-studenter/vurdering/eksamen.  

Hvor mange muligheter har jeg til å avlegge en eksamen? 
Denne informasjonen finner du her: https://dmmh.no/for-studenter/vurdering/eksamen. Se under fanen “Antall eksamensforsøk”.   

Jeg vil be om begrunnelse/klage på karakter. Hvor gjør jeg dette?  
Du ber om begrunnelse og klager via Studentweb innen gjeldende frister.   

Hvor lang tid tar det før jeg får svar på begrunnelsen?  
Det tar normalt 2 uker, i perioder med ferieavvikling kan det ta noe lengre tid. Klagefristen gjelder etter mottatt begrunnelse dersom du har bedt om dette.   

Når får jeg sensur på eksamen?  
Sensur slippes på kunngjøringsdato, dette finner du i Studentweb.   

Hvor finner jeg kandidatnummer til eksamen?  
Du har et kandidatnummer per eksamen, disse finner du i Studentweb.   

Hvor finner jeg brukerveiledninger og maler til eksamen?   
Maler og brukerveiledninger finner du i rommet “Studieinfo” på itslearning.   

Jeg er usikker på eksamenssystemet Wiseflow. Hvordan kan jeg lære dette?   
Det er mulig å gjennomføre en testeksamen i WISEflow. Dette gjøres ved å trykke på knappen “Demoflows” i WISEflow. Du finner også brukerveiledning som ligger på itslearning i rommet “Studieinfo”  

Hvor finner jeg mal til innlevering i Wiseflow og mal til bachelor/masteroppgaven?  
Maler finner du i rommet “Studieinfo” på itslearning.  

Jeg bestod ikke et arbeidskrav i et emne. Hva skjer videre?  
Du finner informasjon om dette her: https://dmmh.no/for-studenter/vurdering/eksamen/arbeidskrav-og-obligatorisk-aktivitet-2   

Hvor kan jeg søke om tilrettelegging til eksamen?
Du må selv søke om tilrettelegging på eksamen innen de gitte fristene. Du finner informasjon om dette her: https://dmmh.no/for-studenter/vurdering/tilrettelegging. Dersom du har søkt om, og fått innvilget at attest for lese- og skrivevansker skal legges ved din skriftlige eksamensbesvarelse, blir denne lagt ved av eksamenskontoret. 


Forklaring på begrep
Vurderingsform: Hvilken type eksamen det er. Ved DMMH har man i hovedsak fire ulike typer eksamener: Skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen og mappeeksamen. 

Forkortelser: SEK betyr skriftlig skoleeksamen, HEM betyr hjemmeeksamen, MUN betyr muntlig eksamen og MAP betyr mappeeksamen. Tallkoden bak betyr ingenting dersom det kun er en eksamen. Er det flere eksamener, er det nyttig å bruke koden for å skille hvilken eksamen som har hvilket fokus. Et eksempel på det finner du her: https://studier.dmmh.no/nb/emne/BDSRL2020/674  


Itslearning 

Hvordan logger jeg meg på Itslearning? 
For å logge på Itslearning må du ha aktivert din IT-konto. Etter du har takket ja til et tilbud om studieplass ved DMMH vil du motta en e-post med informasjon om hvordan du aktiverer din IT-konto. Du finner også denne informasjonen her

Jeg har glemt brukernavnet mitt. 
Gå til https://passord.dmmh.no/.

Brukernavnet ditt er ditt studentnummer som er et 6-sifret nummer. Du finner det på baksiden av ditt studentkort eller i e-posten du mottok om aktivering av IT-konto. Finner du det ikke der heller, ta kontakt med it@dmmh.no

Jeg har ikke tilgang til et rom på Itslearning, hva gjør jeg? 
Sjekk at du er undervisnings- og vurderingsmeldt i emnene du skal ta dette studieåret på Studentweb. Dersom du er meldt opp, ta kontakt med studiesystemer@dmmh.no. Dersom du ikke er meldt opp, må du melde deg til vurdering- og undervisning. Fristen for dette er 1. september for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret. Har du ikke meldt deg opp innen fristen må du ta kontakt med Studieveiledning

Opptak

Når er søknadsfristen? 
Søknadsfristen for ordinære søkere er 15. april. Enkelte søkergrupper og studier har tidligere søknadsfrist, mer informasjon om dette finner du på studiesiden til hvert studium.

Hva er opptakskravet til studiet jeg søker? 
Informasjon om studiets opptakskrav finner du på hver enkelt studiums nettside, under overskriften "opptakskrav og innpassing".

Hva slags dokumentasjon må jeg laste opp? 
Dersom du har søkt opptak til en av våre bachelorutdanninger, finner du informasjon om hvordan du dokumenterer generell studiekompetanse på Samordna opptak sine nettsider. Søker du om opptak på bakgrunn av realkompetanse, har vi en egen nettside med informasjon om opptakskravene.

Har du søkt om opptak til en av våre master- eller videreutdanninger finner du mer informasjon om dokumentasjon her. Merk at hvert studium har ulike opptakskrav, så sjekk studiesiden til hvert enkelt studium

Hva er poenggrensen? 
For bachelorstudier finner du poenggrenser fra tidligere opptak her. Vi vet ikke hva poenggrensen i årets opptak vil være før etter hovedopptaket er offentliggjort. 

På våre masterutdanninger og videreutdanninger på masternivå er det et krav om gjennomsnittskarakter på minimum C, og poenggrensene varierer fra år til år. 

Når får jeg svar på min søknad? 
Dersom du har søkt gjennom Samordna opptak, finner du informasjon om viktige datoer i opptaket her.

Har du søkt en av DMMHs master- eller videreutdanninger blir svar på søknad om opptak sendt ut ca. 15. juli.

Jeg ønsker å søke overflytting for å gjennomføre tredje studieår ved DMMH. Hva gjør jeg? 
Dersom du fullfører andre studieår av en heltids barnehagelærerutdanning ved en annen institusjon, kan du søke om overflytting til DMMHs tredje studieår i Søknadsweb. Søknadsweb åpner før søking 1. februar. Du finner mer informasjon om å søke overflytting her

Praksis

Hvordan melder jeg meg opp til praksis?
Oppmelding til både ordinær og ev. utsatt praksis gjøres av praksiskontoret.

Kan jeg skaffe praksisplass selv?
Studenter som skal gjennomføre praksis i Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus og Orkanger vil få tildelt praksisplass av praksiskontoret. Dere skal ikke ta kontakt med barnehagene selv.

Øvrige studenter skaffer praksisplass selv.

https://dmmh.no/studier/praksis/tildeling-av-praksisplass-og-tilrettelegging-under-praksis

Kan jeg ha praksis utenfor Trondheim?
Studenter som ønsker å gjennomføre praksis utenfor Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus og Orkanger, ordner praksisplass selv. Se våre nettsider for nærmere info: https://dmmh.no/studier/praksis/tildeling-av-praksisplass-og-tilrettelegging-under-praksis

Kan jeg gjennomføre praksis i en barnehage hvor jeg jobber eller har jobbet?
Studenter bør unngå å ha praksis i barnehager der de selv jobber, har jobbet, har hatt praksis eller har nære relasjoner til barn, foreldre eller ansatte.

Kan jeg gjennomføre praksis ved samme barnehage i flere praksisperioder?

Nei. Studentene skal få erfaring fra ulike praksissteder og bli veiledet og vurdert av ulike praksislærere gjennom studiet. For studenter på deltidsutdanningen gjelder egne bestemmelser, da de kan gjennomføre 4.klasse praksis ved en barnehage de jobber i, eller har gjennomført praksis i tidligere.

Har jeg rett på tilrettelegging i praksis?
Studenter med dokumenterte behov kan søke om tilrettelegging av praksis. Se våre nettsider for info. Dersom du har spørsmål, ta kontakt via praksis@dmmh.no.

Hvorfor skjer endring av praksisplass?
På praksisstedet kan det oppstå situasjoner som gjør at de ikke kan motta studenter som planlagt. Dette kan skje både etter at plasser er publisert, og etter at praksis er påbegynt. I slike tilfeller vil praksiskontoret finne ny praksisplass så fort som mulig.

Kan jeg få dekket reiseutgifter i forbindelse med praksis?
Reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes og dekkes ikke av DMMH.

Kan jeg utsette praksisperioden?
Du kan søke om utsatt praksis. Utsettelse av praksis kan medføre forsinkelse i studiet. Se våre nettsider for info. Dersom du har spørsmål, ta kontakt via praksis@dmmh.no.

Hvordan er arbeidstiden i praksis?

Studentene skal være i barnehagen 6,5 timer pr. dag inklusiv pauser. Møter som foregår på dagtid, som avdelings-/basemøter, lederteam o.l., inngår i de 6,5 timene. I tillegg kommer foreldre- og personalmøter på ettermiddag og kveldstid, samt 2 timer veiledning pr. uke. Studentene skal så langt det er mulig være til stede i praksislærers arbeidstid.

Kan jeg ha fravær i praksis?
Alt fravær må tas igjen så fort dette lar seg gjøre, slik at kravet om 100 % tilstedeværelse oppfylles. Restpraksis skal tas igjen på undervisningsfrie dager. Ved fravær over 20 % i en praksisperiode vurderer praksiskontoret sammen med praksislærer og praksisveileder om studenten skal ha restpraksis eller om hele praksisperioden må tas på nytt.

Er jeg forsikret under praksis?
Når du er i praksis, skal du som hovedregel regnes som arbeidstaker på praksisstedet. Det vil si at du er underlagt arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter (§5). Når du er i praksis skal skader og ulykker meldes etter praksisstedets rutiner. Praksisstedet skal da følge opp avviket og håndtere eventuelle skader. Skader skal også meldes fra til høgskolen.

Hva skjer om jeg ikke består praksis?
Hele praksisperioden må tas om igjen. Alle oppgaver i den aktuelle praksisperioden må gjennomføres på nytt. Ikke bestått praksis medfører forsinkelse i studiet. Ny praksis skal gjennomføres når praksisperioden arrangeres ved neste studieårs gjennomføring. Praksis må være bestått før studenten kan gå videre til neste studieår.

Hvem kan jeg kontakte om jeg har spørsmål om praksis?
Ta kontakt med praksiskontoret på epost praksis@dmmh.no.

Tilrettelegging

Tilrettelegging på eksamen
Studenter som har behov for tilrettelegging av eksamen, må søke om det via et søknadsskjema på våre nettsider for å få det innvilget. Dokumentasjon må ettersendes eller leveres til ekspedisjonen. Fristen for å søke er 1. oktober for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med eksamenskontoret

Tilrettelegging i praksis
Studenter har mulighet til å søke om tilrettelegging i praksis. Søknad må sendes senest fem uker før oppstart av praksis. Etter denne fristen vil kun søknader som følge av uforutsette/akutte omstendigheter bli behandlet. Tilrettelegging innvilges for ett studieår av gangen. Behovet må dokumenteres fra lege eller annen sakkyndig instans. Du finner mer informasjon om tilrettelegging i praksis på våre nettsider om praksis. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med praksiskontoret.

Tilrettelegging av studiehverdagen
DMMH ønsker å tilrettelegge for våre studenter. På vår nettside kan man lese mer om hva vi tilbyr av tilrettelegging. Ta kontakt med studieveiledning dersom du har spørsmål. 

Ordbok for DMMH

Her finner du forklaringer på ulike begreper som ofte blir brukt ved DMMH. 

BLU er forkortelsen brukt om barnehagelærerutdanningen
BLUHO er forkortelsen brukt om barnehagelærerutdanning (heltid)
BLUMF/MF er forkortelsen brukt om barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
BLUKF/KF er forkortelsen brukt om barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
BLUNF/NF er forkortelsen brukt om barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv
BLUDEL/DEL er forkortelsen brukt om barnehagelærerutdanning, samlingsbastert, Trondheim
BLULED/LED er forkortelsen brukt om barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, samlingsbasert, Kristiansund 


AK Arbeidskrav
OBLTS Obligatorisk tilstedeværelse 
LUB/LUB-er Læringsutbyttebeskrivelser

SEK Skriftlig skoleeksamen
MUN Muntlig eksamen
MAP Mappeeksamen 
PEK Praktisk eksamen 
OPG Oppgave
HEM Hjemmeeksamen

BUL Barns utvikling, lek og læring
KKK Kunst, kultur og kreativitet
STM Språk, tekst og matematikk 
SRL Samfunn, religion og livssyn
NHB Natur, helse og bevegelse
LSU Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 

Hvordan emnekoder og koder for arbeidskrav er oppbygd:  
Et arbeidskrav i emnet BFBUL1013 heter "B1-PD1 Barns lek (P)". B betyr her at arbeidskravet tilhører BUL, 1 betyr at emnet tilhører første studieår. PD betyr at arbeidskravet er i faget pedagogikk. (P) etter "barns lek" betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet eller at arbeidskravet gjennomføres i praksis. 

Koden for emnet BFBUL1013 kan brytes ned på følgende måte: 
B beskriver at emnet er på bachelornivå
F betyr at emnet er et fellesfag for alle studenter på heltids bachelorutdanninger
BUL er koden for kunnskapsområdet "barns utvikling, lek og læring"
10-tallet beskriver at emnet tilhører første studieår
De siste to tallene er tilfeldig genererte tall. 

Etter bokstaven B i emnekoden kan man finne flere ulike koder, de betyr følgende: 
BD: Emnet tilhører barnehagelærerutdanning, deltid, Trondheim
BF: Emnet er felles for alle studenter på heltids barnehagelærerutdanninger i Trondheim
BH: Emnet tilhører barnehagelærerutdanning, heltid
BK: Emnet tilhører barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
BL: Emnet tilhører barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, Kristiansund
BM: Emnet tilhører barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse
BN: Emnet tilhører barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv 

Dersom det er flere bokstaver, som for eksempel "BMN", betyr det at emnet tas av både studenter på barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse og barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv. 

Forkortelser brukt vedrørende arbeidskrav
AK er forkortelsen som ofte brukes om arbeidskrav
RL betyr at arbeidskrav er i faget religion
PD betyr at arbeidskrav er i faget pedagogikk  
NO betyr at arbeidskrav er i faget norsk 
NA betyr at arbeidskravet er i faget natur 
DR betyr at arbeidskravet er i faget drama  
KH betyr at arbeidskravet er i faget kunst og håndverk 
MU betyr at arbeidskravet er i faget musikk 
MA betyr at arbeidskravet er i faget matematikk  
SF betyr at arbeidskravet er i faget samfunnsfag 
TF betyr at arbeidskravet er tverrfaglig mellom de fagene som ligger i kunnskapsområdet/modulen/emnet.

Definisjoner, hentet fra Forskrift om studier ved DMMH
Arbeidskrav: Obligatorisk oppgave eller annet krav, som skal være innlevert eller oppfylt etter nærmere bestemmelser for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. 
Deleksamen: En av flere eksamener som gir en samlet vurdering i et og samme emne
Eksamen: En vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse der resultatet fra vurderingen skal inngå på vitnemål eller karakterutskrift, eller innregnes i en karakter på vitnemålet eller karakterutskrift 
Emne: Den minste studiepoenggivende enhet 
Kandidat: En person som avlegger eksamen
Ny/utsatt eksamen: Eksamen som avholdes for studenter som strøk på ordinær eksamen eller hadde gyldig fravær fra ordinær eksamen 
Ordinær eksamen: Eksamen som avholdes når undervisningen i emnet eller delen av emnet er avsluttet 
Progresjonskrav: Kravet for å kunne gå videre til neste år av utdanningen. Dette finner man i utdanningens studieplan.
Studieplan: En beskrivelse av et studieprogram, uavhengig av om studieprogrammet består av et eller flere emner og uavhengig av om studieprogrammet er regulert av en forskrift om rammeplan eller ikke. Revideres årlig. 
Studiepoeng: Mål på omfanget av et studium, der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. 
Studieprogram: Et studium bestående av et eller flere emner, med et definert innhold i henhold til studieplan, som fører fram til en avsluttende vurdering, grad eller yrkesutdanning. 
Studierett: Rettigheter knyttet til det å være tatt opp som student ved et studieprogram og ha studentstatus. Retten til å delta i all undervisning, veiledning, praksis mv. i studiene som studenten er tatt opp til. 
Utdanningsplan: Plan for gjennomføring av studieprogram inngått mellom høgskolen og den enkelte student.
Vurdering: De tilbakemeldingene som gis en student på prestasjonene han/hun utfører i et emne og som fører til en karakter.