Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne svar på det meste! :)

FAQ

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål om arbeidskrav og tilstedeværelse

Jeg fikk ikke godkjent et arbeidskrav, hva gjør jeg? 
Svaret på dette finner du her

Jeg har blitt syk, og får ikke levert/gjennomført arbeidskravet? 
Dersom det er et skriftlig arbeidskrav, kan du da levere arbeidskravet til fristen for andregangs innlevering. Er det et praktisk/muntlig arbeidskrav, må du levere dokumentasjon senest tre dager etter arbeidskravet skulle vært gjennomført. Du finner mer informasjon om dette her.

Jeg finner ikke oppgaven til arbeidskravet? 
Oppgaven og presiseringsinstruksen ligger i emnerommet på Itslearning. Du logger deg på Itslearning her

Hva er kravet til tilstedeværelse i undervisningen? 
Dersom ikke annet er angitt i studieplanen, er tilstedeværelseskravet oppfylt dersom du har vært tilstede i minimum 70% av undervisningen i registreringsperioden. Som en tilpasning til koronasituasjonen er tilstedeværelseskravet for studieåret 2021/22 redusert til 60%. Du finner mer informasjon om dette på nettsiden om fravær og tilstedeværelse.

Kan jeg søke om gyldig fravær? 
Nei. Du må selv følge med på om du kommer til å ha for mye fravær og du kan ikke få utvidet fraværsgrensen. 

Jeg tror jeg nærmer meg fraværsgrensen. Hva gjør jeg nå? 
Send en epost til post@dmmh.no med studentnummer og navnet på emnet du ønsker å vite tilstedeværelsesprosenten din i.

Kan jeg søke om utvidet fraværsgrense? 
Nei. Tilstedeværelse er et krav satt av faglige årsaker, og man kan ikke søke å få et redusert tilstedeværelseskrav. 

Mer informasjon om arbeidskrav og tilstedeværelse finner man også i Studiereglementets kapittel 5 til 8.

Ord og begreper
Her er noen forkortelser som ofte brukes i forbindelse med arbeidskrav, og forklaring på kodene som brukes om arbeidskrav. 

Et arbeidskrav i emnet BFBUL1013 heter "B1-PD1 Barns lek (P)". B betyr her at arbeidskravet tilhører BUL, 1 betyr at emnet tilhører første studieår. PD betyr at arbeidskravet er i faget pedagogikk, og 1 etter PD betyr at det er det første av flere arbeidskrav i pedagogikk i dette emnet. (P) etter "barns lek" betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet. 

AK er forkortelsen som ofte brukes om arbeidskrav
RL betyr at arbeidskrav er i faget religion
PD betyr at arbeidskrav er i faget pedagogikk 
NO betyr at arbeidskrav er i faget norsk
NA betyr at arbeidskravet er i faget natur
DR betyr at arbeidskravet er i faget drama 
KH betyr at arbeidskravet er i faget kunst og håndverk
MU betyr at arbeidskravet er i faget musikk
MA betyr at arbeidskravet er i faget matematikk 
SF betyr at arbeidskravet er i faget samfunnsfag
TF betyr at arbeidskravet er tverrfaglig mellom de fagene som ligger i kunnskapsområdet/modulen/emnet. 

Spørsmål om bekreftelser og annen dokumentasjon

Bekreftelse på studentstatus
Dersom du trenger en bekreftelse på at du er student ved DMMH for å levere til NAV, kan du bestille dette hos oss. Det gjør du ved å sende e-post til studieveiledning@dmmh.no. Eposten må inneholde studentnummeret ditt og hvilken informasjon du trenger at kommer frem i bekreftelsen. 

Karakterutskrift (for alle med minst ett bestått emne fra DMMH) 
Karakterutskrift får man ved å henvende seg i servicesenteret på campus Dalen. Våre studenter som har campus i Kristiansund og andre som ikke kan møte opp i Trondheim, kan be om karakterutskrift ved å sende en epost til post@dmmh.no. Informasjon om vitnemålsportalen her også.  
 
Vitnemål (bachelor og master) 
Vitnemål for fullførte gradsgivende utdanninger (kun bachelor og master) blir skrevet ut etter siste sensur i vårsemesteret. For masterutdanninger som også har masteroppgaveinnlevering på høsten, blir vitnemålene produsert etter sensur for disse er avsluttet. 

Bekreftelser på gjennomført studieprogram (etter- og videreutdanninger)  
Slike bekreftelser blir normalt skrevet ut i løpet av et par uker etter siste sensur for studieprogrammet. 

Dokumentasjon utenom ordinært løp 
For studenter som har hatt spesiell studieprogresjon (permisjon, ny eller utsatt praksis eller eksamen) og for studenter som har søkt om innpassing av emner fra andre institusjoner, forsøker vi også å produsere vitnemål så snart saksbehandling er ferdig. Dersom det tar lengre tid enn tre uker fra siste sensur, ber vi deg ta kontakt via post@dmmh.no 

Dokumentasjon (vitnemål eller bekreftelser) for studenter som har levert klage på oppnådd resultat som skal inngå i vitnemål eller bekreftelse, kan ikke produseres før etter at klagesak er avsluttet. Dersom vi allerede har produsert vitnemål eller bekreftelse før klage innleveres, SKAL vitnemål eller bekreftelse returneres (alle ark) før vi kan behandle klagen. Dersom det tar lengre tid enn tre uker fra du har fått melding om at saken er ferdig behandlet og endelig resultat, ber vi deg ta kontakt via post@dmmh.no

Duplikat av vitnemål (bachelor og master) eller bekreftelser (etter- og videreutdanninger) finner du mer informasjon om her: https://dmmh.no/for-studenter/vurdering/duplikat-av-vitnemal 

Spørsmål om eksamen

Hvor melder jeg meg opp til eksamen?  
Du melder deg opp til eksamen ved å bekrefte utdanningsplanen i Studentweb. Dersom du skal ta ny/utsatt eksamen eller eksamener som ikke står på utdanningsplanen må du melde deg opp manuelt. Semesterregistrering og oppmelding til eksamen kan gjøres i Studentweb. 

Når er eksamen? 
Se eksamensplan: https://dmmh.no/for-studenter/vurdering/eksamen eller din Studentweb. 

Jeg vil forbedre karakteren min. Hvor melder jeg meg opp og hvor mye koster det?  
Les mer om forbedring av karakter her: https://dmmh.no/for-studenter/vurdering/eksamen   

Hvor finner jeg eksamen jeg er oppmeldt til?  
Dette finner du på Studentweb. Se under “Aktive Emner”.  

Hvordan melder jeg meg til ny/utsatt eksamen?   
Du må selv melde deg opp til ny/utsatt eksamen via Studentweb. Se brukerveiledning som ligger på itslearning i rommet “Studieinfo”. Du meldes opp til hele emnet, trekk deg så fra deleksamener (eller arbeidskrav) du alt har bestått.   

Når er fristen for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen?  
Denne informasjonen finner du her: https://dmmh.no/for-studenter/vurdering/eksamen.  

Hvor mange muligheter har jeg til å avlegge en eksamen? 
Denne informasjonen finner du her: https://dmmh.no/for-studenter/vurdering/eksamen. Se under fanen “Antall eksamensforsøk”.   

Jeg vil be om begrunnelse/klage på karakter. Hvor gjør jeg dette?  
Du ber om begrunnelse og klager via Studentweb innen gjeldende frister.   

Hvor lang tid tar det før jeg får svar på begrunnelsen?  
Det tar normalt 2 uker, i perioder med ferieavvikling kan det ta noe lengre tid. Klagefristen gjelder etter mottatt begrunnelse dersom du har bedt om dette.   

Når får jeg sensur på eksamen?  
Sensur slippes på kunngjøringsdato, dette finner du i Studentweb.   

Hvor finner jeg kandidatnummer til eksamen?  
Du har et kandidatnummer per eksamen, disse finner du i Studentweb.   

Hvor finner jeg brukerveiledninger og maler til eksamen?   
Maler og brukerveiledninger finner du i rommet “Studieinfo” på itslearning.   

Jeg er usikker på eksamenssystemet Wiseflow. Hvordan kan jeg lære dette?   
Det er mulig å gjennomføre en testeksamen i WISEflow. Dette gjøres ved å trykke på knappen “Demoflows” i WISEflow. Du finner også brukerveiledning som ligger på itslearning i rommet “Studieinfo”  

Hvor finner jeg mal til innlevering i Wiseflow og mal til bachelor/masteroppgaven?  
Maler finner du i rommet “Studieinfo” på itslearning.  

Jeg bestod ikke et arbeidskrav i et emne. Hva skjer videre?  
Du finner informasjon om dette her: https://dmmh.no/for-studenter/vurdering/eksamen/arbeidskrav-og-obligatorisk-aktivitet-2   

Hvor kan jeg søke om tilrettelegging til eksamen?
Du må selv søke om tilrettelegging på eksamen innen de gitte fristene. Du finner informasjon om dette her: https://dmmh.no/for-studenter/vurdering/tilrettelegging  

Dersom du har fått innvilget attest for lese- og skrivevansker sendes dette videre fra eksamenskontoret. Du trenger derfor ikke å levere dette i ettertid. 


Forklaring på begrep
Vurderingsform: Hvilken type eksamen det er. Ved DMMH har man i hovedsak fire ulike typer eksamener: Skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen og mappeeksamen. 

Forkortelser: SEK betyr skriftlig skoleeksamen, HEM betyr hjemmeeksamen, MUN betyr muntlig eksamen og MAP betyr mappeeksamen. Tallkoden bak betyr ingenting dersom det kun er en eksamen. Er det flere eksamener, er det nyttig å bruke koden for å skille hvilken eksamen som har hvilket fokus. Et eksempel på det finner du her: https://studier.dmmh.no/nb/emne/BDSRL2020/674  


Spørsmål om Itslearning 

Hvordan logger jeg meg på Itslearning? 
For å logge på Itslearning må du ha aktivert din IT-konto. Etter du har takket ja til et tilbud om studieplass ved DMMH vil du motta en e-post med informasjon om hvordan du aktiverer din IT-konto. Du finner også denne informasjonen her

Jeg har glemt brukernavnet mitt. 
Brukernavnet ditt er ditt studentnummer som er et 6-sifret nummer. Du finner det på baksiden av ditt studentkort eller i e-posten du mottok om aktivering av IT-konto. Finner du det ikke der heller, ta kontakt med post@dmmh.no

Jeg har ikke tilgang til riktige rom på Itslearning. 
Sjekk at du er undervisnings- og vurderingsmeldt i emnene du skal ta dette studieåret på Studentweb. Dersom du er meldt opp, ta kontakt med studieveiledning@dmmh.no. Dersom du ikke er meldt opp, må du melde deg til vurdering- og undervisning. Fristen for dette er 1. september for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret. Har du ikke meldt deg opp innen fristen må du ta kontakt med Studieveiledning

Spørsmål om opptak


Når er søknadsfristen? 
Søknadsfristen for ordinære søkere er 15. april. Enkelte søkergrupper har tidligere søknadsfrist, mer informasjon om dette finner du på studiesiden til hvert studium.

Hva er opptakskravet til studiet jeg søker? 
Informasjon om studiets opptakskrav finner du på hver enkelt studiums nettside, under overskriften "opptakskrav og innpassing".

Hva slags dokumentasjon må jeg laste opp? 
Dersom du har søkt opptak til en av våre bachelorutdanninger, finner du informasjon om hvordan du dokumenterer generell studiekompetanse på Samordna opptak sine nettsider. Søker du om opptak på bakgrunn av realkompetanse, har vi en egen nettside med informasjon om opptakskravene.

Har du søkt om opptak til en av våre master- eller videreutdanninger finner du mer informasjon om dokumentasjon her

Hva er poenggrensen? 
For bachelorstudier finner du poenggrenser fra tidligere opptak her. Vi vet ikke hva poenggrensen i årets opptak vil være før etter hovedopptaket er offentliggjort. 

På våre masterutdanninger og videreutdanninger på masternivå er det et krav om gjennomsnittskarakter på minimum C, og poenggrensene varierer veldig fra år til år. 

Når får jeg svar på min søknad? 
Dersom du har søkt gjennom Samordna opptak, finner du informasjon om viktige datoer i opptaket her. Har du søkt en av DMMHs master- eller videreutdanninger blir svar på søknad om opptak sendt ut ca. 15. juli.

Jeg ønsker å søke overflytting for å gjennomføre tredje studieår ved DMMH. Hva gjør jeg? 
Dersom du fullfører andre studieår av en heltids barnehagelærerutdanning ved en annen institusjon våren 2022, kan du søke om overflytting til DMMHs tredje studieår i Søknadsweb. Søknadsweb åpner før søking 1. februar 2022. Du finner mer informasjon om å søke overflytting her.

Vi har laget en egen "Ofte stilte spørsmål"-side om opptak.
 

Spørsmål om praksis

Hvordan melder jeg meg opp til praksis?
Oppmelding til både ordinær og ev. utsatt praksis gjøres av praksiskontoret.

Kan jeg skaffe praksisplass selv?
Studenter som skal gjennomføre praksis i Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus og Orkanger vil få tildelt praksisplass av praksiskontoret. Dere skal ikke ta kontakt med barnehagene selv.

Studenter på BLULED (Kr.sund) som skal gjennomføre praksis i Kr.sund og Molde, vil få tildelt praksisplass. Øvrige studenter skaffer praksisplass selv.

https://dmmh.no/studier/praksis/tildeling-av-praksisplass-og-tilrettelegging-under-praksis

Kan jeg ha praksis utenfor Trondheim?
Studenter som ønsker å gjennomføre praksis utenfor Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus og Orkanger, ordner praksisplass selv. Se våre nettsider for nærmere info: https://dmmh.no/studier/praksis/tildeling-av-praksisplass-og-tilrettelegging-under-praksis

Kan jeg gjennomføre praksis i en barnehage hvor jeg jobber eller har jobbet?Studenter bør unngå å ha praksis i barnehager der de selv jobber, har jobbet eller har nære relasjoner til barn, foreldre eller ansatte.

Har jeg rett på tilrettelegging i praksis?
Studenter med særskilte behov kan søke om tildeling av praksis på særskilt grunnlag, styrket veiledning i praksisperioden og utvidet tid på innlevering av praksisrapport. Dersom du har spørsmål / ønsker å søke om tilrettelegging, ta kontakt via praksis@dmmh.no

Hvorfor skjer endring av praksisplass?
På praksisstedet kan det oppstå situasjoner som gjør at de ikke kan motta studenter som planlagt. Dette kan skje både etter at plasser er publisert, og etter at praksis er påbegynt. I slike tilfeller vil praksiskontoret finne ny praksisplass så fort som mulig.

Kan jeg få dekket reiseutgifter i forbindelse med praksis?
Reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes og dekkes ikke av DMMH.

Kan jeg utsette praksisperioden?
Du kan søke om utsatt praksis. Utsettelse av praksis kan medføre forsinkelse i studiet. Dersom du har spørsmål / ønsker å søke om utsatt praksis, ta kontakt via praksis@dmmh.no.

Hvordan er arbeidstiden i praksis?
Studentene skal være i barnehagen 6,5 timer pr. dag inklusiv pauser. Møter som foregår på dagtid, som avdelings-/basemøter, lederteam o.l., inngår i de 6,5 timene. I tillegg kommer foreldre- og personalmøter på ettermiddag og kveldstid, samt 2 timer veiledning pr. uke. Studentene skal så langt det er mulig være til stede i praksislærers arbeidstid. 

Kan jeg ha fravær i praksis?
I forbindelse med praksis høsten 2021 kan studenter få godkjent inntil 20% fravær fra praksis på grunn av pandemien. Fraværet dokumenteres ved egenmelding som legges ved sluttvurderingen. En forutsetning for å gå godkjent fraværet er at studenten får gjennomført alle oppgaver, og oppnår læringsutbyttene for praksis.

Er jeg forsikret under praksis?
Når du er i praksis, skal du som hovedregel regnes som arbeidstaker på praksisstedet. Det vil si at du er underlagt arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter (§5). Når du er i praksis skal skader og ulykker meldes etter praksisstedets rutiner. Praksisstedet skal da følge opp avviket og håndtere eventuelle skader. Skader skal også meldes fra til høgskolen.

Hva skjer om jeg ikke består praksis?
Hele praksisperioden må tas om igjen. Alle oppgaver i den aktuelle praksisperioden må gjennomføres på nytt. Ikke bestått praksis medfører forsinkelse i studiet. Ny praksis skal gjennomføres når praksisperioden arrangeres ved neste studieårs gjennomføring. Praksis må være bestått før studenten kan gå videre til neste studieår.

Hvem kan jeg kontakte om jeg har spørsmål om praksis?
Ta kontakt med praksiskontoret på epost praksis@dmmh.no.

Spørsmål om semesterstart

Når starter studiene høsten 2021?
Informasjon om studiestart finner du enten på siden om oppstart eller på studiesiden til din utdanning. På denne siden finner du også velkomstbrevet til utdanningen du skal starte på og eventuelle forberedelsesdokumenter og presentasjoner. 

Hva må jeg gjøre som ny student? 
På siden "Dette må du huske som ny student" finner du en oversikt over hva du må gjøre som ny student. 

Hvor finner jeg hybel? 
Studentsamskipnaden i Trondheim, SiT, tilbyr hybler i kollektiv og ulike leiligheter for studenter. Les mer om dette på SiT sine nettsider

Jeg har ikke fått utbetalt studielån fra Lånekassen
For å få utbetalt studielån må du ha gjennomført semesterregistreringen og betalt studieavgift. Vi rapporterer dette til Lånekassen hver dag. Du kan selv se i Studentweb om du har gjennomført semesterregistreringen og betalt studieavgiften. 

Hvordan og når betaler jeg studieavgiften? 
Du finner faktura til studieavgift på Studentweb. Betalingsfristen er 1. september for høstsemesteret. For mer informasjon les om studieavgift på våre nettsider

Hvordan semesterregistrerer jeg meg, og hvordan vet jeg at jeg har meldt meg opp til riktige emner? 
Du semesterregistrerer deg på Studentweb før 1. september ved å bekrefte utdanningsplanen din. Emnene du skal ha ligger i din utdanningsplan. Dersom du ønsker å kontrollere at du har meldt deg opp til riktige emner, kan du sammenligne med studieplanen for ditt studium.

Hvor finner jeg timeplanen? 
Timeplanen finner du på nettsiden om timeplan

Hvor finner jeg pensumlistene? 
Pensumlistene finner du under hvert emne i studieplanen. Velg emnet du ønsker for å finne pensum til i studieplanen, og bla nederst på siden. Du må ha opprettet it-konto og aktivert din Feide-bruker for å få tilgang til pensumlistene. 

Immatrikulering og registrering
Oppmøte til registreringen er obligatorisk på våre bachelorutdanninger, og man mister studieplassen dersom man ikke har varslet sitt fravær på forhånd. 

Spørsmål om studiehverdagen

I timeplanen står det jeg skal på rom 1427. Hvor er det? 
Hver av etasjene i alle byggene ved DMMH har et nummer, fra 0 til 16. Alle romnumrene starter med nummeret på etasjen rommet ligger i. Se informasjon om campus og fasiliteter.

Jeg har mistet studentkortet mitt. 
Du kan få skrevet ut nytt studentkort i ekspedisjonen. I mellomtiden kan du bruke Studentbevis-appen for å få studentrabatt på ulike steder. 

Jeg vil søke om permisjon fra studiene. Hvordan gjør jeg det? 
Du må fylle ut permisjonssøknad på denne nettsiden. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med studieveiledning@dmmh.no. 

Hvilke fordypninger kan jeg velge mellom på bachelorstudiet? 
Se informasjon om fordypningene som tilbys dette studieåret på fordypningsnettsiden. Merk at det vil variere hvilke fordypninger som tilbys. 

Når blir timeplanen publisert? 
Timeplanen fastsettes ved starten av semesteret. Det kan ikke regnes fravær for studenter som er borte fra undervisningen når timene er flyttet etter at timeplanen er lagt. Timeplanen regnes som ferdig lagt 15. september for høstsemesteret og 31. januar for vårsemesteret. 

Jeg har ikke tilgang til et rom på Itslearning, hva gjør jeg? 
Sjekk undervisnings- og vurderingsmeldinger i Studentweb. Dersom du er oppmeldt i emnet, og fortsatt ikke har tilgang, ta kontakt med studieveiledning@dmmh.no

Hvor finner jeg studieplanen for mitt studium? 
Gå inn på nettsiden for studieplaner, og velg kullet du tilhører. Ditt kull er det året du startet på studiene ved DMMH. I studieplanen finner du også lenker til emneplanen, som beskriver emnene du skal ta. 

Spørsmål om tilrettelegging

Tilrettelegging på eksamen
Studenter med behov for tilrettelegging kan søke om dette til skriftlige skoleeksamener ved DMMH. Man må da fylle ut søknadsskjema på våre nettsider, og ettersende dokumentasjon. Fristen er 1. oktober for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med eksamenskontoret

Tilrettelegging i praksis
Du finner mer informasjon om tilrettelegging i praksisperioden på våre nettsider om praksis.Dersom du har spørsmål, ta kontakt med praksiskontoret.

Generelt om tilrettelegging 
Vi har laget egne nettsider med mer informasjon om tilrettelegging som inneholder bla. nyttige lenker. Ta kontakt med studieveiledning dersom du har spørsmål. 

Ordbok for DMMH

Her finner du forklaringer på ulike begreper som ofte blir brukt ved DMMH. 

AK Arbeidskrav
OBLTS Obligatorisk tilstedeværelse 
LUB/LUB-er Læringsutbyttebeskrivelser

SEK Skriftlig skoleeksamen
MUN Muntlig eksamen
MAP Mappeeksamen 
PEK Praktisk eksamen 

BUL Barns utvikling, lek og læring
KKK Kunst, kultur og kreativitet
STM Språk, tekst og matematikk 
SRL Samfunn, religion og livssyn
NHB Natur, helse og bevegelse
LSU Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 

Hvordan emnekoder og koder for arbeidskrav er oppbygd:  
Et arbeidskrav i emnet BFBUL1013 heter "B1-PD1 Barns lek (P)". B betyr her at arbeidskravet tilhører BUL, 1 betyr at emnet tilhører første studieår. PD betyr at arbeidskravet er i faget pedagogikk, og 1 etter PD betyr at det er det første av flere arbeidskrav i pedagogikk i dette emnet. (P) etter "barns lek" betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet eller at arbeidskravet gjennomføres i praksis. 

Koden for emnet BFBUL1013 kan brytes ned på følgende måte: 
B beskriver at emnet er på bachelornivå
F betyr at emnet er et fellesfag for alle studenter på heltids bachelorutdanninger
BUL er koden for kunnskapsområdet "barns utvikling, lek og læring"
10-tallet beskriver at emnet tilhører første studieår
De siste to tallene er tilfeldig genererte tall. 

Etter bokstaven B i emnekoden kan man finne flere ulike koder, de betyr følgende: 
BD: Emnet tilhører barnehagelærerutdanning, deltid, Trondheim
BF: Emnet er felles for alle studenter på heltids barnehagelærerutdanninger i Trondheim
BH: Emnet tilhører barnehagelærerutdanning, heltid
BK: Emnet tilhører barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
BL: Emnet tilhører barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, Kristiansund
BM: Emnet tilhører barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse
BN: Emnet tilhører barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv 

Dersom det er flere bokstaver, som for eksempel "BMN", betyr det at emnet tas av både studenter på barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse og barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv. 

Forkortelser brukt vedrørende arbeidskrav
AK er forkortelsen som ofte brukes om arbeidskrav
RL betyr at arbeidskrav er i faget religion
PD betyr at arbeidskrav er i faget pedagogikk  
NO betyr at arbeidskrav er i faget norsk 
NA betyr at arbeidskravet er i faget natur 
DR betyr at arbeidskravet er i faget drama  
KH betyr at arbeidskravet er i faget kunst og håndverk 
MU betyr at arbeidskravet er i faget musikk 
MA betyr at arbeidskravet er i faget matematikk  
SF betyr at arbeidskravet er i faget samfunnsfag 
TF betyr at arbeidskravet er tverrfaglig mellom de fagene som ligger i kunnskapsområdet/modulen/emnet.

Definisjoner, hentet fra Forskrift om studier ved DMMH
Arbeidskrav: Obligatorisk oppgave eller annet krav, som skal være innlevert eller oppfylt etter nærmere bestemmelser for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. 
Deleksamen: En av flere eksamener som gir en samlet vurdering i et og samme emne
Eksamen: En vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse der resultatet fra vurderingen skal inngå på vitnemål eller karakterutskrift, eller innregnes i en karakter på vitnemålet eller karakterutskrift 
Emne: Den minste studiepoenggivende enhet 
Kandidat: En person som avlegger eksamen
Ny/utsatt eksamen: Eksamen som avholdes for studenter som strøk på ordinær eksamen eller hadde gyldig fravær fra ordinær eksamen 
Ordinær eksamen: Eksamen som avholdes når undervisningen i emnet eller delen av emnet er avsluttet 
Progresjonskrav: Kravet for å kunne gå videre til neste år av utdanningen. Dette finner man i utdanningens studieplan.
Rektor: Referer til den som til enhver tid bekler stillingen som Rektor. Der hvor det ikke er spesifisert at Rektor selv må utøve myndighet, kan myndigheten delegeres av Rektor. 
Studieplan: En beskrivelse av et studieprogram, uavhengig av om studieprogrammet består av et eller flere emner og uavhengig av om studieprogrammet er regulert av en forskrift om rammeplan eller ikke. Revideres årlig. 
Studiepoeng: Mål på omfanget av et studium, der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. 
Studieprogram: Et studium bestående av et eller flere emner, med et definert innhold i henhold til studieplan, som fører fram til en avsluttende vurdering, grad eller yrkesutdanning. 
Studierett: Rettigheter knyttet til det å være tatt opp som student ved et studieprogram og ha studentstatus. Retten til å delta i all undervisning, veiledning, praksis mv. i studiene som studenten er tatt opp til. 
Utdanningsplan: Plan for gjennomføring av studieprogram inngått mellom høgskolen og den enkelte student.
Vurdering: De tilbakemeldingene som gis en student på prestasjonene han/hun utfører i et emne og som fører til en karakter.