Gå til innholdet
Lukk

Ellen Beate Hansen Sandseter er ny professor på DMMH

Sandseter blir DMMHs første professor i Utdanningsvitenskap med fokus på barnehageforskning.
DMMHs styre har i dag innvilget Sandseters opprykksøknad, med begrunnelse i hennes omfattende forskning med hovedvekt på barnehage, barns trivsel og risikofylt lek. Kommisjonen uttaler blant annet at hun har en fortjent høy profil innen forskningsfeltet, og at hennes arbeider utgjør en betydelig internasjonal påvirkningskraft i sin originalitet, viktighet og tydelighet. Merittlisten til den unge forskeren strekker seg langt utover Trondheimsfjorden (der hun elsker å seile) og til den andre siden av flere verdenshav. 

Ellen Beate professor

Sandseter begynte på DMMH i 1999, som vikar i seksjon for fysisk aktivitet og helse. 17 år senere er hun fast ansatt i samme seksjon og har ingen planer om å endre på dette. I tillegg til 60 % undervisnings- og forskningsstilling er hun ansatt 40 % som FoU-leder.

Forskningsområdene hennes favner bredt, blant annet fra barns trivsel og medvirkning i barnehagen via barn og rom og til det som kanskje har gjort henne mest kjent utenfor landets grenser, barn og risikofylt lek.

- Risikofylt lek har hatt en veldig fremtredende plass i arbeidet mitt, sier professoren.  På Idrettshøgskolen fordypet hun seg i ungdom, spenningsaktiviteter og risikoadferd. Ved siden av studiene arbeidet hun som lærer på en ungdomsskole og traff på mistilpasset ungdom uten noen positiv arena for sin spenningssøken. 

- Hovedfagsoppgaven min handler om hvordan ungdom får utløp for spenningsbehovet sitt gjennom spenningsaktiviteter. Hvis vi ikke legger til rette for denne type aktiviteter kan noen ungdommer ende opp med en negativ type atferd, forteller Sandseter.

Rett før hun begynte på DMMH trådte en ny forskrift om sikkerhet på lekeplasser i kraft. Forskriften innebar en endring i lekemiljøet, mot et større fokus mot sikkerhet. – Det er viktig med sikkerhet, men jeg ble litt bekymret med tanke på den kunnskapen jeg har. Det er så viktig at barna har positive utløp for spenningsbehovet sitt.  Slik ble det en rød tråd fra hovedoppgaven min og til arbeidet med de yngre barna.

Sandseter disputerte i 2010 med doktorgraden Scaryfunny. A Qualitative Study of Risky Play Among Preschool Children.  I doktorgraden søkte hun å se barnets perspektiv på risikofylt lek. 

- I det videre arbeidet mitt har jeg sett mer på hvordan ansatte i barnehagen oppfatter denne type lek, og hvordan praksisen i barnehagen påvirkes av sikkerhetsfokuset i samfunnet ellers. Det har også vært interessant å se betydningen risikoleken har for barnas helse og utvikling, sier hun. 

Dette arbeidet har ført til mange henvendelser til Sandseter. Hun har utviklet et tett samarbeid med blant annet forskere fra Canada og Australia, og får stadig forespørsler om foredrag og samarbeidsprosjekter med andre forskere verden rundt. Hun har tatt del i flere statlig finansierte prosjekter, blant annet et større prosjekt om skadeforekomsten i norske barnehager. 

Professoren er en mye brukt foreleser og er stadig intervjuet og referert til i internasjonal presse og akademia. Arbeidet hennes har gitt henne flere priser, blant annet Norsk OMEPs Lekepris 2014 og Jørn Møllers Legepris (Danmark), 2013.

Sandseter har også hatt oppdrag som ekstern ekspert i Comité de Normalisation, rådet som utarbeider standarder for lekeplasser innen EU. - Det fysiske miljøet er et viktig hjelpemiddel for ansatte i barnehagen, fastslår professoren. - Enkle virkemidler kan gi stor effekt. De som jobber med å tilrettelegge lekeplasser og aktiviteter må ha kunnskap om dette. Sandseter var en av initiativtakerne til Forskningsnettverket barn og rom, som ønsker å skape ny og forskningsbasert kunnskap om det fysiske miljøets betydning for barn.

- Et annet viktig forskningsområde for meg har vært barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Sammen med sin kollega, førsteamanuensis Monica Seland, har hun utarbeidet Barnehagenes trivselsmonitor, et mye brukt verktøy der de ansatte kan se hvordan barna trives i barnehagen. 

Det er viktig for professoren at forskningsresultater når ut til praksisfeltet. Kommisjonen som vurderte opprykk til professoratet telte hele 68 artikler i publikasjonslisten. Mange av dem ligger lesbare i databasen Researchgate.net, som hun har lenket til fra sin egen hjemmeside. – Jeg fikk etter hvert så mange henvendelser at det ble lurt å samle en oversikt over forskningen min, så sparer jeg litt tid i den travle hverdagen, forteller hun. 

Hun er flink til å gi seg selv et pusterom, som gjerne involverer seiling og lange skiturer. – Feriene er hellige for meg, da er det uaktuelt å ta på seg noen oppdrag. Men professoren føler ikke at hun jobber for mye. – Jeg orker å holde det tempoet jeg gjør fordi jeg har det så artig på jobb, smiler hun. – Jeg føler egentlig at jeg har lekt meg på DMMH i 17 år. 

Ellen Beate H. Sandseters hjemmeside


Barnas trivselsmonitor