Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Første meritterte undervisere ved DMMH

Rett før jul fikk førstelektor Anne Berg og dosent Morten Sæther æren av å være de første meritterte underviserne på DMMH.

Alle som underviser på DMMH kan søke om å bli merittert. Høgskolen kan tildele status som merittert underviser til inntil 3 ansatte pr. år.

En merittert underviser er en som utpreger seg med sitt gjennomgående og tydelige søkelys på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet. Å oppnå status som merittert underviser forutsetter innsats ut over det ordinære. Den meritterte underviseren viser evne til å reflektere over sin undervisningspraksis gjennom å forankre denne i forskning og teori om undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning generelt og i sitt eget fagfelt spesielt.

Meritteringssystemet legger vekt på å belønne dyktige undervisere og skal stimulere til økt undervisningsinnsats. Det skal tydeliggjøre hvilke krav som stilles for å undervise, og skissere hvordan kompetansen kan erverves, dokumenteres og vurderes. Merittert underviser er et supplement til professor- og dosentløpet og bruker insentiver for å løfte dyktige undervisere på samme måte som belønningssystemer i forskningssystemet.

Det forventes også at en merittert underviser er en lagspiller som deltar i kollegialt samarbeid og deler av sine erfaringer med andre.

Kunnskapsdepartementet krever at alle institusjoner i universitet- og høgskolesektoren har et lokalt tilpasset meritteringssystem for utdanningsfaglig kompetanse.

anne-berg-og-morten-sather

Sæther og Berg er de første underviserne ved DMMH som har fullført høgskolens meritteringsrogram. Begge to har alltid vært svært opptatt av studentenes læring.
 
- Undervisning er det beste delen av jobben på DMMH. Det er alltid spennende og lærerikt og delta i studentenes utvikling, sier Sæther, som også har forsket mye på studentenes læringsprosesser. 

- Jeg synes det er stor stas å være en av de første som fikk utmerkelsen merittert underviser, sier Anne Berg. - Men først fremst er jeg ydmyk og glad, etter å ha undervist på høgskolen siden 1987.


Meritterte undervisere ved DMMH mottar et stipend på kr. 50 000. Mottakeren kan selv velge om stipendet skal bli mottatt som rapporteringspliktig driftsmiddel, tid til utvikling av undervisning eller som lønn.

Prorektor for Fou og oppdrag, Ingar Pareliussen, roser sine medarbeidere. 

- Det er svært hyggelig at DMMH har fått sine to første meritterte undervisere som skal være med og utvikle undervisinga ved DMMH til stadig nye høyder. DMMH har svært mange dyktige forelesere og vi har nå fått to meritterte undervisere som er fremst blant de. Ledelsen har store forventninger om hva framtida vil by på av nytenkning innen undervisning.

DMMHs meritteringsordning. 

Publisert: 02.02.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter