Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hvor skal studentene henvende seg for å få hjelp?

Sammen med Studentparlamentet arrangerte høgskolen seminar for referansestudenter og tillitsvalgte. 
Studenter på DMMH har flere instanser å forholde seg til om de ønsker å ta opp noe med studietilværelsen. Ofte er de de tillitsvalgte som først kommer i kontakt med studentene. 

Veien fra de tilitsvalgte.

Konferansen presenterte eksterne og interne organisasjoner som kan bistå studentene på ulikt vis.

Kvalitetsikringsorganet (KSO)
KSO har ansvaret for å utvikle og sikre kvaliteten ved utdanningene. Via KSOs nettsider kan studentene melde inn ulike saker relatert til utdanningen.   

Velferdstinget
Hovedoppgaven til Velferdstinget er å ivareta og bedre studentenes velferdstilbud. Alle studenter som har betalt semesteravgift kan stille til valg i Velferdstinget. Velferdstinget avgjør blant annet hvordan semesteravgifta skal brukes og påvirker bolig- og helsetilbudet til studentene.

Velferdstingets eiere er Studenttinget NTNU, Studentparlamentet DMMH, Studentersamfunn BI, Trondheim Juridiske Studenters Forening, og Fagskolen Innlandet.
Svein-Erik Strandabø Olsen representerer Velferdstingets, som eies av Studenttinget NTNU, Studentparlamentet DMMH, Studentersamfunn BI, Trondheim Juridiske Studenters Forening, og Fagskolen Innlandet.

Sit
Rådgiver Eirik Sande fra Sit Råd fortalte om alle samtaletilbudene Sit har for studentene. Sit Råd arrangerer også mange gratis mestringskurs. I tillegg er Sits helsesykepleier på campus hver onsdag.

Sit arrangerer også kurs for medlemmer av studentforeninger, og de kan bistå med å opprette disse. Det er ingen begrensning på hvor mange kurs studentene kan delta på. 
Eirik Sande fra Sit oppfordrer DMMH-studentene til å melde seg på mestringskurs
Eirik Sande fra Sit oppfordrer DMMH-studentene til å melde seg på mestringskurs

Studentombudet
Studentombudet skal sørge for at din rettssikkerhet som student blir ivaretatt, og kan gi råd og hjelp hvis du har spørsmål om dine rettigheter i studiesituasjonen. Er det gjort formelle feil kan studentombudet hjelpe til med å formulere en klage. 

Studentprestene
og studenthumanisten
Hver tirsdag mellom kl. 10 og 14.00 er Velferdskontoret (225) bemannet av enten Studentprestene eller Studenthumanisten. De er klare for å snakke om livets små eller store hendelser og ønsker å lage møteplasser som sorggrupper og turgrupper. Tilbudet er lavterskel og gratis, studentprestene- og humanisten stiller med tid og har taushetsplikt. 

Studentparlamentet
Studentparlamentet består av representanter fra alle studentgruppene ved DMMH, og fungerer som bindeleddet mellom studentene og høgskolen. Leder av Studentparlamentet deltar på ledermøtene ved høgskolen. 
Sandra Risan Åsen, Alix L`erario og Anita Vikestad representerer Studentparlamentet ved DMMH.
Sandra Risan Åsen, Alix L`erario og Anita Vikestad representerer Studentparlamentet ved DMMH. 


Publisert: 07.10.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter