Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Matematikkseksjonen

Hva er stort, og hva er egentlig en runding? Hvor mange er mye, og hvor er egentlig midten? Hva hører sammen, og når er egentlig etterpå?
Matematikkseksjonen


Gjennom slike spørsmål og undringer møter barnehagebarn matematikken som de omgir seg med hver dag. Vi lever alle i omgivelser hvor vi har bruk for matematikk, men vi er ikke alltid like bevisste over hvor mye matematikk hverdagen vår faktisk består av. Derfor er det behov for matematikk i barnehagelærerutdanningen slik at potensialet for matematisk lek og utforsking blir synlig, både for barn og voksne. Her ved DMMH prøver vi å få studentene til å se matematikken i de aktivitetene de gjør hver dag, og hvordan matematisk tenking er en del av barnas lek og hverdagsaktivitet. 

Matematikkens plass i rammeplanen

I rammeplanens fagområde "Antall, rom og form" står det at barnehagelæreren skal legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barns lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler, og at barnehagen skal bidra til at barna oppdager og undrer seg, leker og eksperimenterer, bruker kroppen, undersøker og får erfaringer med matematikk.

Barna skal altså lære og oppleve matematikkglede ved å få spennende opplevelser, utforske, leke med og samtale om matematikk sammen med andre barn og voksne.

Rammeplanens beskrivelser av barnehagematematikk legges til grunn for hvordan studentene ved DMMH skal erfare og tilegne seg matematisk kunnskap. Her vil studentene lære om barns kreative tenking og forståelse gjennom praktisk matematikk, og de vil lære hvordan de som kommende barnehagelærere kan støtte opp om barns matematiske forståelse og utvikling.

Matematikkundervisningen på DMMH

I undervisningen på DMMH får studentene bruke seg selv og sine erfaringer. De tilbys en lekende undervisning gjennom bruk av praktiske aktiviteter og prosjekter hvor matematiske sammenhenger og strukturer utforskes for å forstå barns begynnende matematiske tenkning.

Studentene på DMMH har en unik mulighet til å observere barn i matematiske sammenhenger på Matematikkrommet. Matematikkrommet er fullt av muligheter til matematisk lek, utforskning og samtale mellom voksne og barn. Det brukes både med studenter i undervisningen og av barnehager som kommer på besøk.

Matematikk kom inn i førskolelærerutdanningen i 1995, og i nye rammeplanen for barnehagelærerutdanningen, som ble implementert fra august 2013, er matematikk som eget fag erstattet med at matematikk inngår som del av kunnskapsgrunnlaget i kunnskapsområdet "Språk, tekst og matematikk". Matematikkens plass i barnehagelærerutdanningen ved bachelorstudiet her ved DMMH er studiepoengfestet til henholdsvis 8 – 9 studiepoeng, avhengig av hvilken studieprofil som velges. I tillegg er matematikken en del av to fordypninger, "Kreativitet, undring og bærekraft i barnehagen" i 3. studieår og "Ledelse av barns læring i et nærmiljøperspektiv" i 4. studieår. 

Ved matematikkseksjonen er vi fire kreative, engasjerte og lekende matematikkentusiaster.  Vi er alle svært glade i å snakke om faget vårt, så ta gjerne kontakt hvis du vil slå av en prat.

Aktuell forskning:

Publisert: 16.06.2022 09:46
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter