Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny leder av LMU

2. års-student Hedda Forsberg Eskild er ny leder av Læringsmiljøutvalget.

Hedda Forsberg Eskild leder Læringmiljøsutvalget ved DMMH studieåret 2022-2023.
Hedda Forsberg Eskild leder Læringsmiljøutvalget ved DMMH studieåret 2022-2023. 

Kontakt LMU

Forsberg Eskild er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og ønsket å utdanne seg videre etter lærlingtiden. Hun har alltid vært engasjert i skolemiljø og utdanningspolitikk og har blant annet erfaring fra elevrådsarbeid.

- Jeg synes det er viktig å fremme et godt læringsmiljø. Og lage et best mulig miljø for studentene slik at man yter sitt beste. 

Læringsmiljøutvalget er satt sammen med en representant fra studieadministrasjonen, 2 representanter fra undervisnings- og forskningspersonalet, administrasjonssjefen og 4 studentrepresentanter. 

Det er er opprettet med grunnlag i Universitets- og høgskoleloven. Både studenter og ansatte kan komme med forslag som kan skape et bedre læringsmiljø. Utvalget går gjennom innspillene de får inn og arbeider videre med de.

LMUs mandat


- Jobben til LMU er å bedre læringsmiljøet både fysisk og psykisk. Det kommer til å være mest fokus på det psykiske i hvert fall en periode fremover, forteller den ferske lederen. Utvalget har tatt til seg resultatene fra årets SHOT-undersøkelse, som fant en stor økning av psykiske vansker blant studentene.  

- Det er viktig for meg at alle skal trives og føle mening i studiehverdagen, sier Forsberg Eskild - Nå fokuserer vi mest på psykisk helse, men vi har også fysisk helse og andre faktorer som spiller inn i studiehverdagen i bakhodet. Det kan være alt fra at det er for få stikkontakter eller for kaldt i et klasserom, til et ønske om arrangementer som dekker flere enn bare en viss gruppe studenter.  

Ta kontakt med LMU eller med meg direkte, hvis du har noen innspill til oss, oppfordrer Forsberg Eskild.

- Det er bra å høre fra studenter når man representerer dem. Vi vil ha et forhold til de vi representerer.
 
Publisert: 21.11.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter