Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nytt nettsted om det fysiske miljøet i barnehagen

Barnehagemiljo.no retter seg mot barnehageeiere og -ansatte, arkitekter og landskapsarkitekter. 
ellen-beate-professor
Barnehagemiljø er en nettressurs for den som skal designe, prosjektere eller videreutvikle det fysiske miljøet i barnehagen, forteller professor Ellen Beate H. Sandseter ved DMMH.  

Nettstedet springer ut av prosjektet EnCompetence (2017 - 2020). EnCompetence er et samarbeid mellom DMMH, OsloMet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Espira, Læringsverkstedet, Trondheim kommune, Enerhaugen arkitekter og Asplan Viak Landskapsarkitektur. Forskerne så blant annet på hvordan barn interagerer med og bruker miljøet rundt seg i lek og aktivitet, og hvordan miljøet bidrar til å fremme lek, læring, psykososial- og fysisk helse

Ellen Beate Sandseter ved DMMH forteller at et av målene til EnCompetence var å bygge kompetanse blant viktige aktører i barnehagefeltet.

- Vi ønsket å utvikle verktøy for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen, noe som førte til boka "Barnehagens fysiske ute- og innemiljø. Inspirasjon til lek" (Universitetsforlaget 2020). Mye av innholdet i boka er skrevet av ansatte i barnehagen, så praksisfeltets perspektiv kommer godt til syne. Med barnehagemiljo.no blir forskningsresultatene enda mer tilgjengelig, sier hun.  

- Nettressursen er forskningsbasert, og tenkt som et inspirerende sted som kan brukes både av praksisfeltet, av arkitekter, av landskapsarkitekter og andre som har med utforming av barnehager å gjøre. Det skal være for de som er i starten av å prosjektere nye barnehager, eller rehabiliterer gamle. Ressursen vil gi hjelp til å forstå hverandre i forhold til behov og idéer, og det skal være et hjelpemiddel hvor man kan finne hvilke kriterier man bør legge til grunn når man utvikler eller rehabiliterer barnehager. Brukermedvirkning er et viktig stikkord. 

Sandseter forteller at en stor del av prosjektet har vært å gjøre en del endringsprosesser i de barnehagene som har deltatt.

- Barnehagene har gått gjennom en stor prosess, de må tenke annerledes både om organisering og om hvordan de engasjerer seg i barnas aktiviteter. Prosjektet har jo gått ut på å jobbe med det fysiske miljøet i barnehagen, men hvordan man kan få til gode endringsprosesser kan nok overføres til flere områder. 

Barnehagemiljø har også en side på Facebook, der medlemmene kan legge inn egne tips og gode idéer om hvordan man kan utvikle det fysiske ute- og innemiljøet. Prosjektgruppa håper siden vil fungere som et diskusjonsforum, der man kan inspirere hverandre, og der det er plass til både suksesshistorier og til det som ikke gikk helt som planlagt,  forteller Sandseter. 

I november arrangeres avslutningskonferansen til EnCompetence. 
Publisert: 29.05.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter