Gå til innholdet

Oppstart av nytt kull i styrerutdanningen

Det 6. kullet med studenter i Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen er i gang.
Styrerutdanningen i Midt - Norge er et kompetansehevende tiltak for styrere i barnehagen. Studiet skal kvalifisere styrere til å lede barnehagen på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet på arbeidet. Gjennom hele studiet vil det være fokus på studentens utvikling av egen identitet som leder. 

styreralle

- Det er kjærkomment for barnehagen at dere ønsker å ta den utdanningen dere har valgt, hilser rektor Hans-Jørgen Leksen de nye studentene. - Det er viktig og gledelig med en stor søkning til studieplassene. 

- Dere har tatt et viktig valg som kan oppleve å bli forsterket og styrket i å utføre den jobben dere gjør, sier  Sissel Mørreaunet som er ansvarlig for studiet. Hun introduserer lærerne som er tilknyttet kullet. I tillegg til ressurser fra DMMH samarbeider høgskolen med Steinar Gynnild fra WSP.

larere

Styrerutdanningen gir 30 studiepoeng og kan innpasses som to emner i masterutdanningen Master i barnehageledelse.

Mer informasjon om styrerutdanningen.

alle