Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vil du jobbe med barn og musikk, kunst og kultur?

DMMH tilbyr en egen barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk.- Jeg valgte å ta en master fordi jeg ville ha litt større tyngde når det kom til det kunstfaglige i utdanningen min.

- Studiet er aktuelt for de som har tatt bachelor på Dronning Mauds, men også for lærere og andre. Jeg har blant annet en arkitekt og folk som jobber på museum i klassen min.

Siri Bull Karlsen

 

Kunstfagene er en viktig del av barnehagen og barnehagelærerutdanningen.Kunstfag har en annen tilnærming til læring enn andre fag, og gir andre muligheter for lek, danning og utvikling. I møte med kunst eller ved å skape egne uttrykk kan barn oppleve seg selv og verden på nye, kanskje overraskende måter. Gjennom kunstfagene ser vi at barna får en måte å undre seg over verden på.

Barnehagelærer med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

Du blir ikke utdannet som kunstner ved å velge denne linja, men du får en faglig ballast og trygghet i å møte barnet og initiere kunstfaglig aktiviteter i barnehagen. Den kvalifiserer også til direkte opptak på Masteren Barnekultur og kunstpedagogikk.

Høgskolen har egne spesialrom til alle kunstfagene.

- Jeg er en pådriver for at barn trenger kunst og det må de få

Møt Siri Bull Karlsen

Hun har gått barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndvert ved DMMH og som nå går master i barnekultur og kunstpedagogikk.

Interessert i å finne ut mer?

Da kan du lese mer om vårt studietilbud og møte våre studenter og ansatte her:

Studietilbud   Derfor valgte vi DMMH
Publisert: 08.12.2020 12:31
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter