Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Bruk av biblioteket

Bibliotek Bruk av biblioteket

Om biblioteket

Biblioteket ved DMMH er et offentlig vitenskapelig bibliotek som gir støtte til forskning, undervisning og forskningsformidling. Fagområde er i hovedsak barnehagepedagogikk og spesialpedagogikk.

Biblioteket er åpent for alle, men er i første rekke for studenter og ansatte ved DMMH. 

Kontakt oss

Alt om lån

Biblioteket ved DMMH er et offentlig bibliotek. Det betyr at alle kan låne fra våre samlinger med noen begrensninger for lån. Eksterne kan ikke låne pensumlitteratur eller barnebøker fra våre samlinger. 

Les mer om å låne fra DMMH-biblioteket

Tilgang hjemmefra

For å lese elektroniske artikler hjemmefra må du koble deg opp mot skolens nettverk. Dette gjøres ved hjelp av VPN.

For å lese elektroniske artikler kreves det ofte at man er tilkoblet skolens nettverk. Siden VPN kobler maskinen opp mot dette nettverket, vil nettsider du besøker anse deg for å være på campus, selv om du sitter hjemme. Denne tilkoblingen gjør det derfor mulig å lese elektroniske artikler utenfor campus.

Slik laster du ned en VPN klient

Lese- og arbeidsplasser

Det er mange ulike studieplasser på biblioteket fordelt på lesesalen, to grupperom, stille arbeidsplasser på mesaninen og sofagrupper ved hovedsamlingen.

Over bibliotekrommet finner du mesaninen med stille arbeidsplasser. Samtaler her skal ikke forstyrre andre. Sett mobiltelefonen på lydløs, og slå av lyd på pc. Vis hensyn. Arbeidsplassene er tilgjengelige for alle, og kan ikke reserveres.

På mesaninen er det også to grupperom som kan bestilles i TimeEdit.

På lesesalen er det arbeidsbord med plass til flere ved hvert bord. Her er det lagt opp til at man kan samarbeide i grupper, men det er også mulig å sitte og jobbe individuelt her. På lesesalen må man regne med mer samtale fra sine medstudenter. Det er ikke mulig å reservere bord på lesesalen.

I biblioteket fins to sofagrupper. Det oppfordres til lavmælt samtale da det er åpent til stille lesesal på mesaninen.

Bestille bøker

Bøker som er ledige på biblioteket, skal du hente på hylla selv. 
Du kan bestille utlånte bøker ved å sette deg på venteliste. Du setter deg på venteliste med å logge deg inn på Min side på Oria

Bestill grupperom (TimeEdit)

På biblioteket fins to flotte grupperom med plass til 6 personer på hvert rom.
Disse kan bestilles i TimeEdit, rom 217 a og b.

Spør en bibliotekar

Ta kontakt med oss i biblioteket dersom du har spørsmål om referanser, søking eller akademisk skriving. Oppsøk oss i skranken, på epost og telefon, eller vi kan møtes på zoom etter avtale.
 

Nettstudent/fjernstudent

Dersom du bor langt fra DMMH-biblioteket og er student ved DMMH, kan du få bøker og artikler sendt hjem til deg. Ta kontakt med biblioteket for mer informasjon.

Tilgang for eksterne

Biblioteket ved DMMH er et offentlig bibliotek. Det betyr at alle kan låne fra våre samlinger. Lån er gratis for alle og lånetiden er vanligvis fire uker. Pensumlitteratur og barne- og skjønnlitteratur, diktafoner  lånes ikke ut til eksterne.

Eksterne lånere må registrere seg ved personlig oppmøte på biblioteket. Vi krever gyldig legitimasjon og kontaktinformasjon må oppgis.
Privatpersoner henvises til eget folkebibliotek for materiale DMMH biblioteket ikke har.