Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Låneinformasjon

Biblioteket ved DMMH er et offentlig bibliotek. Det betyr at alle kan låne fra våre samlinger. Lån er gratis for alle og lånetiden er vanligvis fire uker. Pensumlitteratur og barne- og skjønnlitteratur lånes ikke ut til eksterne.
Privatpersoner henvises til eget folkebibliotek for materiale DMMH biblioteket ikke har.

Hvordan registrerer du deg som låner?

Studenter og ansatte ved DMMH blir automatisk registrert som låner ved biblioteket på DMMH.
Studentkortet er også lånekort, og ansatte får utdelt eget lånekort ved biblioteket.

Eksterne lånere må registrere seg ved personlig oppmøte på biblioteket. Vi krever gyldig legitimasjon og kontaktinformasjon må oppgis.

Min konto i Oria – oversikt over lån og bestillinger

Inne på min konto får du en oversikt over dine lån og bestillinger hos biblioteket. Her kan du også fornye lån dersom det er mulig å forlenge lånet. 
Du får tilgang til «min konto» ved å logge inn med feidebruker på oria.no.

Hvordan registrere lån av bøker

Biblioteket har en selvbetjeningsautomat for registrering av lån. 
For å benytte den trenger du enten studentbevis eller strekkode på studentbevisapp. Scann strekkoden på studentbeviset ditt i strekkodeleseren på automaten, og deaktiver alarmen på boka ved å legge boka i den markerte firkanten på bordet. Når skjermen på utlånsautomaten viser tittelen på boka på skjermen, er lånet registrert.
Du kan også registrere lån ved å henvende deg til bibliotekar i skranken på biblioteket.

Låne diktafon

Diktafoner har en lånetid på 1 uke. Det er ikke mulig å reservere diktafoner til en spesiell periode. På grunn av den korte lånetiden anbefaler vi at du først gjør avtale med den du skal intervjue, og deretter henter diktafon på biblioteket. Det er sjelden vi ikke har diktafoner nok til alle som trenger det.

Bestille eller reservere bøker

Bøker som er ledige på biblioteket, skal du hente på hylla selv. 
Du kan bestille utlånte bøker ved å sette deg på venteliste.
Dersom du har bruk for materiale DMMH-biblioteket ikke har, kan du også bestille dette hos oss på fjernlån. 
Til alt dette bruker du Oria sitt bestillingssystem. Du får hentebeskjed på SMS eller e-post når det du har bestilt, er klart til henting. Fra du mottar hentebeskjed har du en frist på 5 dager til å hente det du har bestilt.

Lånetid

Vanlig lånetid er 4 uker. Pensumlitteratur lånes ut 2 uker, mens diktafoner har en lånetid på 1 uke.
Når lånetiden er overskredet kommer det påminnelse fra biblioteket om at boka må leveres.
Lånetid må overholdes ellers sperres låner for flere lån fram til boka er levert eller erstatningsgebyr er betalt.

Fornye lån

Lån kan vanligvis fornyes hvis dokumentet ikke er reservert for en annen låner. 
Studenter og ansatte kan fornye selv. Det gjør du ved å logge inn i Oria og gå til "Min konto". Eksterne må kontakte biblioteket direkte.
Det kan være flere grunner hvis du ikke får fornyet selv. Ta i så fall kontakt med oss.

Retur av lånt materiale

Når lånetida er ute, må lånet fornyes eller materialet leveres. Boka kan legges i returkassen utenfor biblioteket, eller leveres i skranken. Dersom du er fjernstudent og ikke er på campus, kan du normalt levere bøkene ved ditt nærmeste folkebibliotek og be dem returnere til oss, eller sende dem i posten.

Nettstudent/fjernstudent

Dersom du bor du langt fra DMMH-biblioteket og er student ved DMMH, kan du få bøker og artikler sendt hjem til deg. Ta kontakt med biblioteket for å gjøre avtale.