Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Finn litteratur og fagstoff

Bibliotek Finn litteratur og fagstoff

Bøker

Oria
For å finne ut om biblioteket har boka du trenger må du søke i Oria. Her kan du finne det meste av hva biblioteket har å tilby deg: bøker, artikler, tidsskrift, elektroniske ressurser og avhandlinger. Søkeveiledning til Oria

Velg Norske fagbiblioteket, hvis du ikke finner det du leter etter i våre samlinger. Dersom DMMH-biblioteket ikke har boka du trenger, kan vi bestille den for deg fra et annet bibliotek. For å bestille må du logge inn med feidebruker i Oria

Nasjonalbiblioteket
Nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket inneholder en stor mengde digitaliserte bøker og annet materiale, eksempelvis aviser, bilder, musikk, film, tidsskrifter, bibliografier og dokumentarv. Studenter har ikke tilgang til pensumbøker i nettbiblioteket.  Søk om tilgang til Nasjonalbiblioteket.
 

Artikler

Du kan søke etter artikler i Oria.
Det mest nøyaktige søket etter artikler gjør du ved å søke i biblioteket sine fagdatabaser.

I Google Scholar kan du søke etter artikler, avhandlinger, sammendrag m.m.
DMMH biblioteket har gjort sine digitale samlinger søkbare via Google Scholar for DMMH studenter og ansatte  Finn kilder i google scholar.

Databaser

DMMH-biblioteket gir deg tilgang til flere fagdatabaser med forskningslitteratur innen ulike fagområder. Se våre anbefalte databaser

For å lære mer om hvordan du kan søke i databaser, kan du gå til DMMH-bibliotekets nettside "skrive og referere"

De fleste databasene biblioteket gir deg tilgang til er bare tilgjengelig for deg så lenge du er innenfor nettverket til DMMH. For å bruke bibliotekets elektroniske ressurser utenfor DMMHs nettverk må du koble til nettverket med VPN.
 

Ordbøker

Studentoppgaver

Tidligere utgitte bachelor- og masteroppgaver finner du i vårt vitenarkiv DMMH-Open. Her finner du oppgaver med karakteren A eller B.
Oppgavene er også søkbare i Oria.
 

Pensum 

Pensumlister hos DMMH

Biblioteket har minst ett eksemplar av alt pensum til utlån.
Lånetid på pensumbøker er 2 uker. 

Fagressurser

Oversikt og lenker til relevante fagressurser