Facebook
Gå til innholdet
Lukk
komp_re_dsc_2077
Engasjement for flerkulturell forståelse i barnehagen

Jacqueline Maduga

Jacqueline Maduga (22) forstår godt de utfordringene som flerkulturelle familier kan møte. Hun mener at en viktig faktor for å lykkes i å skape et inkluderende miljø, er åpenhet i barnehagen.

komp_re_dsc_2092

Flere kulturer, mer forståelse


Jacqueline går nå andre året på Dronning Mauds Minne Høgskole og har valgt en linje som legger vekt på flerkulturell forståelse i barnehagen. Hun er opptatt av å støtte og hjelpe foreldre som er nye i Norge, som kanskje ikke har den samme kunnskapen eller forståelsen om hvordan barnehagesystemet fungerer.

– I en barnehage vil det alltid være ulike tradisjoner og kulturelle bakgrunner som skal tas hensyn til. Det er viktig å være villig til å lytte og være åpen for andres perspektiver. Yrket gir en fantastisk mulighet til å skape en inkluderende og mangfoldig kultur, forteller Jacqueline.

Tenker du barnehagelærer med
vekt på flerkulturell forståelse?

Hva kreves for å bli en god barnehagelærer?


Jacqueline tror at det å være barnehagelærer er en attraktiv jobb, men at det finnes mange fordommer knyttet til yrket. Hun mener at det å være barnehagelærer er mye mer enn hva mange tror det handler om.

– Å jobbe i barnehage handler ikke bare om lek. Det viktigste i barnehagelæreryrket er og alltid gjøre hva som er best for barna. Da må man ha faglig kompetanse om barns forutsetninger og forståelse for de likhetene og ulikhetene som finnes i barnehagen. Først da har man et miljø der alle barn føler seg sett og hørt, understreker Jacqueline.

Se hele studietilbudet

Åpenhet styrker relasjonene


Videre forteller Jacqueline at barnehagelærere ikke bare må vise åpenhet for barna, men også for de ulike menneskene de møter i løpet av arbeidsdagen, inkludert foreldre og medarbeidere. Dette innebærer også å møte kritikk med åpenhet og å reflektere sammen med kollegaer om situasjonene som oppstår.

– Det er viktig å ha gode kommunikasjonsevner for å skape et trygt miljø for barna. Vi må tørre å spørre oss selv hva vi kunne gjort annerledes i situasjoner som har oppstått, og hvordan vi kan bli bedre til å møte ulike utfordringer, sier Jacqueline.

Hun tror at det å gi barna mulighet til å stille spørsmål og åpne opp for dialog kan bidra til å fremme deres nysgjerrighet og læring, og at dette kan ha en positiv innvirkning på deres utvikling.

– Jeg har vært en som undervurderer barns ferdigheter. Så jeg synes det er veldig gøy å bli motbevist. Gjennom praksisperiodene har jeg virkelig blitt overbevist om at barn kan så mye mer enn vi tror, forteller Jacqueline.

7 grunner til å søke DMMH
dmmh-039

– Man må tørre å utfordre seg selv


For Jaqueline er barnehagelærerjobben mer enn bare en jobb. Hun ser på det som en mulighet for å utvikle personlige egenskaper på en positiv måte. En av hennes største utfordringer har vært ledelse, men vurderer allerede nå å ta videreutdanning i ledelse eller spesialpedagogikk hos DMMH.

– Vi fikk mulighet til å jobbe i barnehage allerede fra første semester. Gjennom praksisperiodene får vi verdifull erfaring og innblikk i alle fagfeltene i barnehagen. Jeg er veldig glad for at min praksislærer utfordret meg på å gå ut av komfortsonen og kjenne på lederegenskapene. Jeg har lært mye av det, sier Jacqueline.

komp_re_dsc_2077


Tok utdanningen ved DMMH i Trondheim


DMMH, Dronning Mauds Minne Høgskole, er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. Skolen tilbyr ulike bachelor- og mastergrader i tillegg til videreutdanninger.

– Jeg fikk mulighet til å være på skolen og snakke med lærerne i forkant av søknadsfristen. Det var da jeg virkelig fikk øynene opp for studiet, selv om jeg alltid har hørt at jeg er flink med barn. Jeg tror det er mange som egentlig ønsker å bli barnehagelærer, men som ikke tør. Mitt råd er og bare gjøre det, avslutter Jacqueline med et smil.

Møt andre studenter ved DMMH