Gå til innholdet

Politiattest

Politiattest kreves allerede ved oppstart. Studenter skal levere politiattest ved studiestart og senest innen 15/9. Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass.

Hvorfor kreves det politiattest?

Etter lov om universiteter og høyskole kreves politiattest ved opptak til studier der studenter i forbindelse med obligatorisk praksisopplæring kommer i kontakt med klienter, barnehagebarn, elever eller andre.

Krav om politiattest er hjemlet i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. Fulltekst finner du på www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20070131-0173.html

Slik skaffer du politiattest

Du søker om politiattest via elektronisk skjema på politiets nettsider. Tilbudsbrevet du har fått fra Samordna opptak er dokumentasjon på formålet med politiattesten og lastes opp sammen med søknaden.

Her søker du om politiattest:  https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Frist for å levere politiattest

Politiattester skal aldri sendes på e-post, men må skrives ut og leveres i ekspedisjonen ved studiestart - og senest innen 15/9. Vær klar over at det kan ta tid å få attesten, inntil 4-5 uker. Bestill politiattesten så fort som mulig.

Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder ved innlevering.

Hva skjer om du ikke leverer politiattesten i tide?

Studenter kan ikke starte i praksis før godkjent politiattesten er levert.

Hvis studiet varer lengre enn tre år, kan studenten bli bedt om å levere inn en ny politiattest.

Politiattest med merknad

Søkere som får tilsagn om studieplass og som har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til studiet, skal levere politiattesten innen fristen for å takke ja til studieplassen. Eventuell avgjørelse om utestenging blir fattet i klagenemnda ved DMMH.

Oppdatert