Gå til innholdet

Vurderingskriterier

  1. Studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagensog skolens virksomhet.
  2. Studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva somforegår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn tilbarn og unges sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.
  3. Studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.
  4. Studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeidemed barn, unge og voksne.
  5. Studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
  6. Studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet og kommende yrkesrolle.
  7. Studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.
  8. Studenten viser truende eller krenkende adferd i studiesituasjonen.
Oppdatert