Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tips til skriving av  bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en fordypningsoppgave over en selvvalgt problemstilling. Den leveres vanligvis i siste semester, og omfatter 15 studiepoeng.  

Å skrive bacheloroppgave er både givende og spennende, men krever en del arbeid. For mange studenter kan det virke overveldende å skulle skrive en så stor og omfattende oppgave. Da er det viktig å huske på at veilederne er med dere på veien frem til innlevering. 

Vi er alle forskjellige, vi jobber i ulikt tempo og tilegner oss fagstoff på ulike måter. Likevel er det viktig å strukturere arbeidet slik at dere kommer i havn og kan levere en oppgave dere er fornøyde med.

 1. Velg et tema og en problemstilling du er interessert i
  Bacheloroppgaven er studentenes eget prosjekt og skal gjenspeile studentens interesser. Velg derfor et tema og en problemstilling du er genuint interessert i. Problemstillingen skal være motiverende, men framfor alt mulig å gjennomføre innenfor rammene av et bachelorprosjekt.
 2. Kom i gang tidlig
  Selv om det kan virke lenge til innlevering er det viktig å legge en plan for framdrift av oppgaven. I framdriftsplanen kan du sette tidsfrister for når du skal være ferdig med de ulike delene av oppgaven. Det er viktig at planen er realistisk og gjennomførbar.
 3. Unngå skippertak
  Er du en av dem som venter til siste liten med å få gjort ting? Da må du tenke deg nøye om. Å skrive en bacheloroppgave tar tid. Jobb derfor jevnt med oppgaven gjennom hele semesteret. Det betyr ikke nødvendigvis at du må sitte og skrive flere timer hver dag. Men du må sette av tid og rom til å fordype deg i arbeidet. Slik unngår du unødvendig stress rett før innlevering.
 4. Søk veiledning
  Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid, men det betyr ikke at du står alene. Veilederne er gode støttespillere og kan bidra med konstruktive tilbakemeldinger, råd og oppmuntring. Å levere veiledningsgrunnlag sikrer deg en god veiledning, da veilederen får tid til å forberede seg og sette seg inn i problematikken.
 5. "Kamerathjelp"
  Skriving er en prosess, og det kan være lurt trekk inn dine medstudenter på et tidlig tidspunkt. Snakk med medstudenter om oppgaven din, les hverandres tekster og gi hverandre råd og oppmuntring. Det er fort gjort å føle seg ensom når man skriver en bacheloroppgave, da er det godt å møte likesinnede som står opp i de samme prosessene som en selv.
 6. Les korrektur
  Noe av det som får en besvarelse til å stikke ut i mengden er et klart språk der det er lett å følge studentens tankegang. Det er derfor mye å vinne på levere en oppgave som har en god språklig framstilling og som ikke er skjemmet av mange skrivefeil. Det er derfor viktig at du setter av god tid til å lese gjennom oppgaven. Et godt tips er å få noen til å lese korrektur.
 7. Ha det gøy
  Selv om det kan være stressende å skrive en bacheloroppgave, er det spennende å sette seg inn i et tema og lære seg noe nytt. Å betrakte bachelorprosessen som en forberedelse til yrkesutøvelsen kan skape motivasjon til å skrive oppgaven. Ikke minst er følelsen av å ha utrettet et stort stykke arbeid tilfredsstillende.

Lykke til!
.