Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Akademisk dugnad for kunstnerisk bærekraft

Professor Lise Hovik fra DMMH har sammen med dosent Mette Bøe Lyngstad fra Høgskolen på Vestlandet og viserektor på UiT Rikke Gürgens Gjærum gjennom 3 år ledet en global dugnad for bærekraftsarbeid gjennom kunsten. Alle de tre involverte er kunstfaglige forskere med lang erfaring og forankring i drama- og teaterfaget.  De opplever å ha et etisk ansvar, men også en plikt og en mulighet til å utforske ulike handlingsalternativer for noen av våre største samfunnsutfordringer gjennom kunstneriske og pedagogiske perspektiver, for teknologien alene kan ikke forebygge en global katastrofe.

Akademisk dugnad for kunstnerisk bærekraft

Lise Hovik forteller at temanummeret om bærekraft i kunstfagene ble initiert av professor Rikke Gurgens, UiT, som på FB utfordret sine kunstfag-kollegaer til å dele hva de gjør for bidra til å motarbeide klima og naturkrisen, og svare på FNs 17 bærekraftmål (Sustainable Development Goals). Hun hadde ideen om at vi som arbeider med kunstfag i høgskoler og universitet sammen kan svare på alle målene, og vise at vi tror på at vårt arbeid er viktig i denne sammenhengen. 

Lise Hovik: Jeg ble begeistret for tanken, og meldte min interesse for å bidra. Så begynte ballen å rulle. Det har vært sinnsykt mye arbeid, for artiklene tikket inn fra hele verden! Mette Bøe Lyngstad, som tok hovedansvaret har jobbet sammen med hovedredaktørene i Nordic Journal for Arts & Research, Torill Vist og Jan Sverre Knudsen for å få alt på plass, og vi endte opp med 23 artikler i ett og samme temanummer! Dette utgjør til sammen 530 sider med fagstoff, og er visstnok rekord i tidsskriftets historie!

Tidsskriftet utgis kun på nett, og tilbyr Open Access.

Lyngstad, M. B., Gjærum, R. G., Hovik, L. (Eds). (2023). Aesthetics and Ethics: Arts Education as a Catalyst for Sustainable Development. [Special issue]. Nordic Journal of Art & Research, 12(2)

Vol. 12 No. 2 (2023): Aesthetics and Ethics: Arts Education as a Catalyst for Sustainable Development | Nordic Journal of Art & Research
(oslomet.no)

Lise Hovik har bidratt i til sammen fire artikler:

'Fra DMMH har også Atle Krogstad sammen med Lise Hovik skrevet en artikkel om litterære samtaler med barnehagebarn, og hvordan de reflekterer over forholdet mellom trær og mennesker.

Lise Hovik har et håp om at dette temanummeret kan bidra: «Ved å løfte fram mange ulike stemmer, fagfelt, perspektiver og forskningsresultater kan vi synliggjøre hvilket potensiale kunstfag har til å skape nye ideer, og til å forandre verden».

Lyngstad, M. B., Gjærum, R. G., Hovik, L. (Eds). (2023). Aesthetics and Ethics: Arts Education as a Catalyst for Sustainable Development. [Special issue]. Nordic Journal of Art & Research, 12(2).

Publisert: 27.11.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter