Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Forskning + skriving = sant

Flere i forskergruppa har bidratt i ferske antologier med relevans for barnekultur og kunstpedagogikk

Her er et utvalg:

Antologien Higher Education as Context for Music Education Pedagogy Research. Redigert av E. Angelo, J. Knigge, W. Waagen og M. Sæther (2021, Cappelen Damm Akademisk)

https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/119

  • Morten Sæther og Jan Ketil Torgersen har skrevet kapitlet "Er jeg musikalsk? Barnehagelærerstudenters oppfatning av egen musikalitet" (s. 297-321). 
  • Sunniva Skjøstad Hovde har bidratt med kapitlet "Experiences and perceptions of multiculturality, diversity, whiteness and white privilege in music teacher education in Mid-Norway – contributions to excluding structures" (s. 269-296).
  • Morten Sæther er medforfatter av kapitlet "The discursive terms of music/teacher education at four higher educational institutions " (s. 351-385). De andre forfatterne er E. Angelo, J. Knigge  og W. Waagen.

Antologien Den frie lekens vilkår. Redigert av C.D. Fodstad, V. Glaser og M. Sæther (2021, Universitetsforlaget)

  • Hilde Merete Amundsen har bidratt med kapitlet "I Dionysos’ fotspor – lek som eksistensielt grunnfenomen"
  • Morten Sæther har skrevet kapitlet "Barns lek med sang". Han er også medredaktør til boken og medforfatter av bokens innledende Prolog.

 

Antologien Applying cultural historical activity theory in educational settings. Learning development and research. Redigert av M.B. Postholm og K.F. Vennebo (2020, Routledge)

  • Nina Scott Frisch har skrevet kapitlet  "Inspired by the concept of boundary objects in arts education".

 

God lesing!

Publisert: 28.06.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter