Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hva kan vi lære?

Noen kunstpedagogiske refleksjoner

Om barns kunstmøter på museum skal bli meningsfulle for barn, er det vesentlig å anerkjenne deres måter å møte kunst på (Hackett, 2012). Vi har sett i vårt prosjekt hvordan det barnekulturelle fellesskapet er med barna inn på museet og former barnas kunstmøter, noe vi også har formidlet i bloggen. Kunsten, det vil si museenes ulike utstillingsinnhold, får liv og realiseres av barna i det kulturelle fellesskapet av lek og samspill som de bringer med seg.

Hva kan vi lære av dette? Etter vår vurdering ligger det et potensielt kraftfelt i dette fellesskapet, der leken og fantasien står sentralt, som det vil være verdifullt å være klar over og spille på lag med i den museumspedagogiske praksisen. Hvordan? 

En måte å «spille på lag» med barnekulturen på, kan være å utnytte fiksjonens potensial. For eksempel slik:

  • Rollefigurer fra andre steder og tider kan levendegjøre museet og åpne for spennende samtaler, undring og fabulering som forsterker barnas opplevelse (jfr. Meek, 2018).
  • Det å kunne høre rollefigurenes fortellinger, spørre dem om det man lurer på eller snakke og undre seg sammen med dem, kan gjøre historien rundt kunsten (utstillingsinnholdet) tilgjengelig for barna og inspirere dem i lek. 
  • Ved å dikte opp en rammefortelling, det vil si en fortelling som danner ramme om museumsbesøket, kan barnas opplevelse av sammenheng og mening styrkes. Fortellingen kan gi en spennende helhet som barna kan leve seg inn i sammen. Ved kunstindustrimuseet ble skulpturen "Isbjørndame" en gjennomgangsfigur for barna, levendegjort som "Snø". Vi erfarte hvordan dette grepet virket å engasjere barna på en medskapende måte i kunstmøtene. 
  • Barnehage og museum kan kanskje samarbeide om rammefortellingen også? Det vil i så fall legge til rette for et styrket og spennende samarbeid mellom institusjonene.

 

Litteratur

Hackett, A. (2012). «Zigging and zooming all over the place». Young children’s meaning making and movement in the museum. Journal of Early Childhood Literacy, 14(1), 5-27.

Meek, A. (2018). Kultursatsing og stedsutvikling. Trylleformular for norske byer og tettsteder? (Doktorgradsavhandling). Bergen: Universitetet i Bergen.

Publisert: 18.06.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter