Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hva ser vi?

Arbeidsseminar med de ansatte fra museer og barnehage 

 

Like etter påske gjennomførte vi et arbeidsseminar sammen med de ansatte fra barnehagen og de to museene som har deltatt i prosjektet. Her så vi tilbake på museumsbesøkene og reflekterte sammen over barnas kunstmøter. Utgangspunktet var datamaterialet, som består av:

 • Logger
 • Video-film
 • Barnas fotografier
 • Forskernes fotografier
 • Barnas uttrykk med tegninger, collager, fantasifigurer
 • Forskningssamtaler med museums- og barnehageansatte og barn

Underveis stoppet vi blant annet opp ved begrepet «kunst», som de to museene forholder seg til på litt ulike måter. Det er et begrep vi vil jobbe mer med i prosjektet og belyse i et annet blogginnlegg.

Videre fikk deltakerne innsyn i våre tidlige analyser. I denne tidlige fasen har vi latt materialet tale til oss og prøvd oss frem med noen beskrivelser av barnas måter å ta til seg kunsten på. Vi hadde med oss et knippe av disse beskrivelsene, som vi visualiserte med korte klipp fra video-materialet.  Her er noen av disse beskrivelsene:

 • Barna møter kunsten sammen – det er som et usynlig bånd mellom dem i det de gjør, sier og uttrykker
 • De møter kunsten gjennom interaksjonen med de ansatte på museet - barna kommenterer, svarer, spør, foreslår og engasjerer seg i det som vises frem
 • Av og til tar barna seg noen avstikkere – en skjerm med lystig musikk er nesten umulig å gå forbi, selv om det egentlig ikke står «på programmet»
 • Barna bringer inn sin lekelyst og munterhet – det er mye smil og latter
 • Kunstmøtene er kroppslige og sanselige – og omvisere/formidler legger til rette for det
dansnkim

Avslutningsvis spurte vi: Hvilke tanker sitter der igjen med i lys av prosjektet? Tanker om egen praksis i barns kunstmøter? Om samarbeid mellom museum og barnehage? Her fikk vi mange gode momenter vi vil ta med oss videre og bruke som grunnlag for å skrive frem innspill til arbeidet med barns kunstmøter.  

Det var svært nyttig for oss å se tilbake på museumsbesøkene sammen med de ansatte fra barnehagen og museene og diskutere det vi så langt ser i datamaterialet med dem.  Tusen takk for seminaret!

Publisert: 30.04.2019 13:43
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter