Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kunstbasert forskning

Temamøte i forskergruppa

Forskergruppa gjennomførte 4.februar et temamøte om kunstbasert forskning – med mål om å belyse denne forskningstilnærmingen teoretisk så vel som å få frem erfaringer om hvordan man kan bruke eget kunstuttrykk i forskning og felles forskningsprosjekter.  

Hva er kunstbasert forskning? Det handler om å på en eller annen måte anvende kunstneriske prosesser i forskning og utviklingsarbeid.

Andre begreper som brukes er blant annet

  • kunstnerisk forskning
  • performativ forskning
  • skapende praksis

Hvordan kan kunstbasert forskning «gjøres» (metodologi) -  hva slags posisjon kan man som forsker innta overfor sitt forskningstema? Her finnes det ulike muligheter. Forskeren kan forholde seg

  • fortolkende - analysere videoobservasjon av skapende prosesser, ha forskningssamtaler med aktørene som «står i» de kunstnerisk skapende prosessene, for eksempel en forestilling for barn eller kunstpedagogiske prosjekter med barn
  • instrumentelt - ha som mål å utbedre kunst, for eksempel skape bedre kunst for de yngste barnehagebarna
  • performativt -  involvere seg kunstnerisk i de skapende prosessene, skape noe selv for å kunne utforske det, undersøke fra «innsiden»

Hvorfor kunstbasert forskning?

  • fremme estetiske læreprosesser - det sanselige, multimodale, lekende - både i barnehagelærerutdanningen og barnehagen
  • fremme forståelsen av at kunnskap om verden også kan uttrykkes og finnes i kunstnerisk skapende prosesser og uttrykk – i bilder, fortellinger, lyd, sang, fiksjon, bevegelse…

Noen tips for videre lesing

Borgdorff, A. H. (2012). The conflict of the faculties. Perspectives on artistic research and academia. Amsterdam: Leiden University Press. https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/20.500.12657/32887/595042.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hovik, L. (2014). De Røde Skoene - et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. Ph.d.-avhandling. Trondheim. NTNU. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/229706/Lise%20Hovik.ph.d.nettpubl.link3.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Leavy, P. (2020). Method meets art. Arts-based research practice (3.utg.). London: The Guilford Press.

Tidsskriftet JASEDs temanummer om hva det innebærer å forske med kunsten. https://jased.net/index.php/jased/article/view/1082/2167

Publisert: 15.02.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter