Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kunstbasert forskning...

...og analyse

Forskergruppen fortsetter å rette søkelyset mot kunstbasert forskning. Nå med vekt på analyse og hvordan eget kunstfaglig uttrykk kan brukes som analysestrategi, med henvisning blant annet til a/r/tografi (Irwin, 2013). Noen momenter:

  • Hva kan det kunstneriske uttrykket få frem?
  • Hvordan kan selve prosessen med å skape det kunstneriske uttrykket bidra til kunnskapsproduksjonen i forskningen?
  • Hva krever det av forsker-kunstneren å bruke eget kunstfag som analysestrategi?


Irwin, R. L. (2013). Becoming A/r/tography. Studies in Art Education, 54(3), 198-215. https://doi.org/10.1080/00393541.2013.11518894

Publisert: 15.04.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter