Facebook
Gå til innholdet
Lukk

- LUBA er en fantastisk lekebinge

Samskaping mellom høgskolen og barnehagene fortsetter i LUBA-samarbeidet.

- LUBA-prosjektet er godt i gang, nå er vi samlet for å videreutvikle samarbeidet, forteller professor Merete Moe. Sammen med prosjektleder Paal Eckhoff Salvesen har styringsgruppa invitert de tre læringutdannerbarnehagene, studenter og ansatte ved DMMH til en workshop for å utvikle flere ideer sammen med LUBA-barnehagene.
 
- Det er viktig for oss at kunnskapen vi får gjennom LUBA blir spredt, både inn i undervisningen og ut i barnehagene, understreker hun.

Samskaping

Moe sier det skjer mye samskaping i prosjektet. Barnehagene som deltar er Sit-barnehagene i Trondheim (Moholt og Dragvoll) og Granåsen barnehager.

- LUBA er i seg selv en fantastisk lekebinge, her jobber vi fram nye måter å kombinere praksis og undervisning, sier Salvesen. - Vi er også åpne for å endre innhold og retning ut i fra det praksisfeltet har behov for.

Veggene er pylt med gule lapper. Med unntak av temaet praksis som er gitt så er det opp til hver enkelt gruppe å foreslå nye tema å samarbeide om. Tema som er nevnt er blant annet flere møter med barn, profesjonelle læringsfellesskap på tvers, relasjoner, rasisme, rekruttering av masterstudenter med minoritetsbakgrunn, det grønne skiftet og mange flere.

LUBA-prosjektet startet opp i 2021 og har ansatt to stipendiatstillinger.
LUBA-prosjektet startet opp i 2021 og har ansatt to stipendiatstillinger.

Dmmh-studentene Oscar Storler og Camilla Storrø Lønnum setter pris på å få være med i idèmyldringen, som de mener kan føre til en enklere hverdag for studentene i praksis. Dmmh-studentene Oscar Storler og Camilla Storrø Lønnum setter pris på å få være med i idèmyldringen, som de mener kan føre til en enklere hverdag for studentene i praksis.

LUBA er en fin arena for å utvikle nye prosjekter i samarbeid med studenter, faglige ansatte og barnehagene. Det er en god mulighet for barnehagene å synliggjøre sine behov, sier Reidar Sliper. Han er tidligere DMMH-student, nå avdelingsleder på Sit Moholt. - LUBA er en fin arena for å utvikle nye prosjekter i samarbeid med studenter, faglige ansatte og barnehagene. Det er en god mulighet for barnehagene å synliggjøre sine behov, sier Reidar Sliper. Han er tidligere DMMH-student, nå avdelingsleder på Sit Moholt.
Publisert: 18.03.2024 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter