Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Mosaikk på museet

Noen erfaringer med  Mosaic Approach i barnas kunstmøter på museum

Små barns stemmer er i liten grad inkludert i besøks-studier ved museum. I stedet er det ofte barnas ledsagere, foreldre, pedagoger eller andre, som gir sin versjon av barns opplevelser (Kirk & Buckingham, 2018). Vi valgte å invitere barna til å tegne og fotografere. Hvordan gikk det?

Foto

  • Vi har tidligere omtalt hvordan barnas fotografier til dels ble utydelige fordi det var vanskelig for dem å holde de små Go Pro-kameraene i ro. Her ser vi at vi nok burde brukt en annen kameratype.
  • De uklare bildene virket i noen grad å redusere barnas  interesse for å se på bildene etterpå og snakke om dem. Barna ble kan hende litt skuffet over resultatet? Klarere bilder hadde nok skapt mer engasjement. Kan hende ville det også vært mer meningsfullt for barna å fortelle om bildene de hadde tatt til noen som ikke selv hadde vært med på omvisningen, slik alle vi fire forskere hadde vært.
  • At det var moro å være fotograf, var det derimot liten tvil om. Barna for av sted og knipset i veg, noe som viser at fotografering engasjerer.  

 

Tegning:  

  • Når vi inviterte barna til å tegne, virket det som de tidvis strevde litt med å komme i gang.
  • Tegneoppdraget formulerte vi omtrent som dette: Nå kan dere tegne noe av det dere har sett eller gjort på museet i dag, det kan være hva som helst, det dere selv har lyst til å tegne.
  • Et slikt tegneoppdrag fordrer ganske så mye av barna. De må kunne tenke tilbake og gjenkalle eller huske på det de har vært med på, noe som kan være krevende for små barn (Kirk & Buckingham, 2018).
  • Et kunstmøte på museum kan for barn være en flytende strøm av inntrykk og fornemmelser  - hvordan formidle slike kunstmøter med en tegning?  Selv om barn liker å tegne og tegner masse  på barnehagen eller hjemme, er det ikke gitt at tegning passer for dem til å dokumentere opplevelser i et kunstmøte på museum.

 

Barnas tegninger og fotografier og prosessen rundt er et spennende og verdifullt materiale som vi vil undersøke nærmere. Samtidig viser våre erfaringer hvordan verktøy i Mosaic Approach må tilpasses den settingen verktøyene skal brukes i, så vel som kunstmøtenes egenart. 

 

Litteratur

Kirk, E. & Buckingham, W. (2018). Snapshot of museum experience. Understanding child visitors through photography. Abingdon: Routledge.

 

Publisert: 20.08.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter