Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Publikasjon underveis!

En rapport om "Barnehagebarns kunstmøter på museum"
Den første omfattende publikasjonen fra prosjektet er snart klar. En rapport i Kulturrådets skriftserie er underveis. Rapporten blir tilgjengelig både på nett og i trykt utgave, og tittelen blir kort og godt: "Barnehagebarns kunstmøter på museum". 

I rapporten retter vi et særskilt søkelys mot det barnekulturelle fellesskapet av lek og samspill som så tydelig har trådt frem i vårt materiale - og som også har preget blogginnleggene. 

I analyseprosessen begynte vi tidlig å eksperimentere med hvordan vi kunne beskrive det som trådte frem og lyste ut av materialet vi fordypet oss i, ikke for låse det fast, men for å prøve å få tak i noe vi oppfattet som viktig i barnas kunstmøter i et fellesskap. Etter flere runder  kom vi frem til disse beskrivelsene:


  • moro
  • fortelling
  • sanser
  • kropp
  • avstikkere 
  • eventyr

Kapitlet der vi presenterer våre funn i studien,  er bygd opp rundt disse beskrivende ordene. 

Håpet vårt er at rapporten  kan være med på å fremme barns perspektiv i kunstmøter på museum, at den kan brukes som grunnlag for refleksjon over kunstpedagogisk praksis og gi  ideer til nye praksiser i barnehagebarns kunstmøter. Kanskje rapporten også kan gi ideer til nye samarbeidsformer mellom barnehage og museum?

Ambisjonen vår nå er å arbeide videre med det omfattende og spennende materialet i prosjektet og lage flere publikasjoner om barnehagebarns kunstmøter på museum!

Publisert: 26.11.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter