Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Databaser

Litteraturdatabaser inneholder artikler fra flere tidsskrift, og gjør det enklere å finne relevant litteratur. Biblioteket abonnerer på noen databaser som gir deg tilgang til artikler i fulltekst. 
For å få tilgang til artikler i fulltekst, må du være koblet til skolens nettverk.

Det er også mulig å søke etter litteratur i referansedatabaser. Disse gir ikke alltid tilgang til fulltekst, med referansebaser er spesifikt laget for å gjøre det lettere å finne referanser. Ta kontakt med biblioteket dersom du trenger tilgang til en artikkel som ikke er tilgjengelig som fulltekst.

Fulltekstdatabaser

Biblioteket tilbyr noen tidsskriftdatabaser med artikler i fulltekst.

Idunn 

Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige (open access) forskningsbøker. Her kan du søke og lese i over 40 000 kvalitetssikrede tidsskriftartikler og bokkapitler innenfor en rekke fagområder. Nye artikler, utgaver, tidsskrifter og bøker blir løpende lagt til.

JSTOR

Internasjonal artikkel- og bokdatabase innen humaniora, samfunnsvitenskap og noen felter i biovitenskap.

Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Nasjonalbiblioteket gir tilgang til digitaliserte bøker, tidsskrift, aviser og en del annet materiale. For å få tillatelse til å lese materiale med begrenset tilgang må du sende en søknad til Nasjonalbiblioteket. Slik søker du.

Sage Premier

Tidsskrifter i fulltekst innen samfunnsvitenskap, humaniora, medisin og realfag fra Sage forlag.

Taylor & Francis

Tidsskrifter i fulltekst innen vitenskap, teknologi, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag fra Taylor & Francis forlag.

Referansedatabaser :

 

Web of Science (WoS)

Tverrfaglig artikkel- og referansedatabase. Web of Science inneholder informasjon om artikler, tidsskrift og om hvor ofte en artikkel har blitt sitert

Eric

Internasjonal referansedatabase innen pedagogikk og utdanning.

Google Scholar

Googles søketjeneste som gir resultater avgrenset til faglig og vitenskapelig informasjon. Mye av innholdet er kun tilgjengelig mot betaling. Søker du i Google Scholar når du er logget på Høgskolens nett får du direktetilgang til artikler Høgskolebiblioteket abonnerer på.