Facebook
Gå til innholdet
Lukk
img_5969
I jobben som styrer i Espira Muruvik føler Therese Skei Dahl at hun kan gjøre en forskjell – både for barna og for sine ansatte.

Therese Skei Dahl - En del av noe større

46-åringen har jobbet i barnehage siden hun ble ferdigutdanna i 1999 og har hele veien vært opptatt av å utvikle seg faglig og holde seg oppdatert.

– Jeg synes det er spennende å jobbe i barnehage, ikke minst fordi det er et område med så mye forskning og muligheter for påbygning og videreutdanning. Jeg har alltid vært en fagperson og brenner for å utvikle både meg selv og andre, forteller hun.

Tenker du barnehagelærerutdanning
img_5989

Styrerutdanning gir trygghet


Etter noen år ute i jobb var det derfor naturlig å ta videreutdanning – et studium i pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, (DMMH). Det bidro til å stake ut en ny retning for Therese.

– Studiet ga meg skikkelig dybde og inspirasjon til å skape endring og drive utviklingsarbeid i barnehagen. Og det gjorde også at jeg fikk lyst til å bli styrer, forteller hun.

Og det tok ikke lenge før hun søkte stilling som styrer i Espira Muruvik – og fikk den. Barnehagen ligger rett ved fjæresteinene i Malvik kommune og Therese har ansvar for 62 barn og 17 ansatte fordelt på fire avdelinger. Her opplever hun at hun får vært en del av noe som er større enn seg selv og at hun faktisk kan bidra til å gjøre en forskjell.


– For meg betyr det veldig mye å kunne påvirke min egen arbeidsplass utfra eget kunnskapssyn, menneskesyn og læringssyn. Og det har jeg absolutt fått muligheten til her.


Se hele studietilbudet
I høst startet hun også på nasjonal lederutdanning for styrere ved DMMH.

– Det er en ganske stor overgang fra pedagogisk leder til styrer – og det har skjedd mye i dette yrket siden jeg startet med langt flere krav og forventinger i dag. Denne utdanninga gjør meg tryggere i rollen og det er også godt å komme og dele erfaringer med andre og få påfyll av teori, understreker hun.

Samfunnsansvar


Som styrer har du ansvar for hvilken kultur som råder i barnehagen og hvordan den påvirker barnas hverdag, mener Therese. Og hun ser det som barnehagens samfunnsansvar å bidra til å ruste barna til å møte framtida.

– Hos oss har vi som mål at alle skal se seg selv som en del av fellesskapet, og det gjelder både barn og voksne. Vi ser at samfunnet vårt har blitt veldig individorientert, og vi har en kjempeoppgave når det gjelder inkludering og mangfold. Jeg tror vi kan forebygge veldig mye dårlig psykisk helse om vi starter tidlig og har fokus på menneskemøtene og voksenrollen.

– Når føler du at du gjør en viktig jobb?

– Når jeg ser at det vi jobber med gjør en forskjell. Som når foreldreundersøkelsen vår viser at barna trives og føler seg betydningsfulle med de andre ungene, det er viktig for meg. Og som leder så kjenner jeg at det er meningsfylt å legge til rette for at de ansatte skal kunne få utvikle seg, og å få være en kulturbygger i lag med andre.

Møt andre studenter ved DMMH
img_5969