Gå til innholdet
forskning

Forskning

DMMH har som mål å være blant de internasjonalt ledende forskningsinstitusjonene innen barnehagevitenskap. 
Høy kvalitet på forskning knyttet til barn, barndom og barnehageliv skal komme så vel barnehagelærerutdanningen som praksisfeltet og samfunnet for øvrig til gode.

DMMH skal levere en kvalitativt god og forskningsbasert barnehagelærerutdanning. For å kunne møte utfordringene i barnehagesektoren må studentene våre ha kunnskaper som er oppdatert i forhold til barnehagehverdagen.

DMMH arbeider bredt med målsettingen å levere relevant forskning til både undervisning og praksisfeltet innenfor alle våre fag og fagområder.

Alle våre nye forskningsresultater registreres i Cristin og Brage.

Ta kontakt

Leder for FOU-arbeidet ved DMMH er professor Ellen Beate Hansen Sandseter.

Nestleder er førsteamanuensis Ellen Karoline Gjervan.

Alle henvendelser vedrørende FoU-arbeid rettes til fouadm@dmmh.no

Oppdatert