Gå til innholdet

Karianne Franck

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk

Underviser på bachelor og masternivå.

Veileder masterstudenter innen Spesialpedagogikk og Førskolepedagogikk.

Emneansvar for emnet: Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv i Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.

Utdanning

Grader: 

PhD i Tverrfaglig barndomsforskning, NTNU (2014)

Cand.polit, Sosialantropologi, NTNU (2005)

Cand.mag., NTNU (2002)

Annet:

Universitet og høgskolepedagogikk, DMMH (2015)

Videreutdanning i familie- og nettverksarbeid, HiST (2006)

 

Forskning og utvikling

 Forskningsinteresser:

-Inkludering og mangfold

-Normalitetsforståelser og avvikskonstruksjoner i barnehagen

-Kartleggingsverktøy og programmer i barnehagen

-Kritisk funksjonshemmingsforskning (Critical Disability Research)

-Nyere barndomssosoiologi (Childhood Studies)

 

 

Publikasjoner

Franck, K (akseptert for publikasjon i 2018) A continuum deconstructed. Exploring how day-care staff’s discursive practices construct children as possibly impaired. Scandinavian journal of disability research. https://www.academia.edu/33550449/A_continuum_deconstructed._Exploring_how_day-care_staff_s_discursive_practices_construct_children_as_possibly_impaired

Franck, K. (2017) Neoliberalisering av normaliteten og det kompetente barnet. I E. J. Lyngseth og B. Mørland (red.) Tidlig innsats i tidlig alder. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Haugum, M., Ljunggren, B., Osmundsen, T., Caspersen, J., Franck, K., Lorentzen, R. og Haugset, A. S. (2017) Evaluering av Kompetanse for framtidens
barnehage. Delrapport 2.
TFoU-rapport 2017:9
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/evaluering-av-kompetanse-for-framtidens-barnehage---delrapport-2.pdf

Franck, K. & Nilsen, R. D. (2015) “The (in)competent child: Subject positions of deviance in Norwegian day-care centres.” Contemporary Issues in Early Childhood, Volum 16. (3) s. 230-240.

Franck, K. (2014). Constructions of Children In-Between Normality and Deviance in Norwegian Day-care Centres. PhD dissertation Trondheim: NTNU 2014 (ISBN 978-82-326-0006-9) 176 s. Tilgjengelig online: https://brage.bibsys.no/xmlui//bitstream/handle/11250/269124/-1/693645_FULLTEXT01.pdf

Franck, K. (2014) “Contributions of disability studies and childhood studies to understanding the construction of "normality" and "disability" in day-care settings.” Barn, Volum 32.(1) s. 57-69.

Franck, K. & Glaser, V. (2014). «Rett til medvirkning for barn med særskilte behov.» I P. Sjøvik (red.) En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-024011. s. 304-323.

Franck, K. (2013). “Normality and Deviance in Norwegian Day-care Institutions.” Childhoods Today 2013 ;Volum 7.(1) s. -