Gå til innholdet

Karianne Franck

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk

Underviser på bachelor og masternivå.

Veileder masterstudenter innen Spesialpedagogikk og Førskolepedagogikk.

Utdanning

Grader: 

PhD i Tverrfaglig barndomsforskning, NTNU (2014)

Cand.polit, Sosialantropologi, NTNU (2005)

Cand.mag., NTNU (2002)

Annet:

Universitet og høgskolepedagogikk, DMMH (2015)

Videreutdanning i familie- og nettverksarbeid, HiST (2006)

 

Forskning og utvikling

 Forskningsinteresser:

-Inkludering og mangfold

-Normalitetsforståelser og avvikskonstruksjoner i barnehagen

-Kartleggingsverktøy og programmer i barnehagen

-Kritisk funksjonshemmingsforskning (Critical Disability Research)

-Nyere barndomssosoiologi (Childhood Studies)

 

 

Publikasjoner

Franck, K. & Nilsen, R. D. (2015) “The (in)competent child: Subject positions of deviance in Norwegian day-care centres.” Contemporary Issues in Early Childhood, Volum 16. (3) s. 230-240.

Franck, K. (2014). Constructions of Children In-Between Normality and Deviance in Norwegian Day-care Centres. PhD dissertation Trondheim: NTNU 2014 (ISBN 978-82-326-0006-9) 176 s. Tilgjengelig online: https://brage.bibsys.no/xmlui//bitstream/handle/11250/269124/-1/693645_FULLTEXT01.pdf

Franck, K. (2014) “Contributions of disability studies and childhood studies to understanding the construction of "normality" and "disability" in day-care settings.” Barn, Volum 32.(1) s. 57-69.

Franck, K. & Glaser, V. (2014). «Rett til medvirkning for barn med særskilte behov.» I P. Sjøvik (red.) En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-024011. s. 304-323.

Franck, K. (2013). “Normality and Deviance in Norwegian Day-care Institutions.” Childhoods Today 2013 ;Volum 7.(1) s. -