Gå til innholdet

Sissel Mørreaunet

Førstelektor
Seksjon for pedagogikk

 Jeg er emneansvarlig for lederutdanning for styrere, styrerutdanningen Midt-Norge.

Undervisningsområder som inngår i utvikling av en lærende barnehage: 

Veiledning/coaching

Vudering/evaluering

Barnehagens verdigrunnlag

Verdiarbeid

 

 

Utdanning

Førstelektor i pedagogikk, innen kompetanseområdene: Ledelse og pedagogisk veiledning, barnehagens verdigrunnlag og Fou-arbeid, etter-og videreutdanning.

Cand. polit grad - 1996.

Videreutdanning innen veiledning, 1985, 2004, 2006

Førskolelærerutdanning 1981

Forskning og utvikling

Pågående prosjekt:

1. Verdibasert ledelse - en pilotstudie av leders verdifokus.

2. Barnehagens verdigrunnlag - verdilæring i barnehagen. En kartleggingsundersøkelse. Et samarbeid med dosent Arve Gunnestad.

3. På vei mot barnehagelæreryrket - profesjonsutvikling gjennom FLUIK (deltids-IKT-støttet barnehagelærerutdanning) - en følgestudie av to kull deltidsstudenter. I samarbeid med førstelektor Per-Tore Granrusten og høgskolelektor Jon Olaf Berg.

Nylig avsluttet prosjekt:

Barn og tilgivelse. Et aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid med dosent Arve Gunnestad 

Publikasjoner