Gå til innholdet

Egenarkivering

Et av målene i DMMHs strategi i perioden 2013 - 2020 er at forskningsresultater i størst mulig grad skal gjøres tilgjengelig i et åpent arkiv. Høgskolen legger til rette for denne formidlingen gjennom et samarbeid med det åpne arkivet BIBSYS Brage.

Innhold


  Forskningsresultater bør være åpent tilgjengelig

Når forskningsresultatet ditt blir gjort Open Access — enten i selve publikasjonen eller ved å egenarkivere i BIBSYS Brage — får det flere fordeler sammenlignet med tradisjonell publisering. Nettstedet openaccess.no nevner blant annet at Open Access-publisering bidrar til økt sitering og et større publikum for artikkelen. Det bidrar til at flere brukergrupper får umiddelbar og raskere tilgang til aktuell forskning, som igjen tilfører verdi til forskningsmiljøet på DMMH.

Regjeringen har satt som mål at «alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.»

For forskningsprosjekter som er finansiert av Norges Forskningsråd må resultatene gjøres åpent tilgjengelig: «Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet. Alle artikler med slik finansiering skal egenarkiveres.»

For prosjekter som er finansiert av EU gjelder samme krav. Resultater fra slike prosjekt skal enten publiseres Open Access eller leveres i et åpent tilgjengelig arkiv.

  Egenarkivering gjør forskningsresultater åpent tilgjengelig

Samarbeidet med BIBSYS Brage legger til rette for å møte kravene og realisere gevinstene over, siden forskningsresultatet blir gjort gratis tilgjengelig for alle.

I Open Access-landskapet omtales egenarkivering som grønn Open Access, og er et alternativ til «vanlig» eller gull Open Access. Artikkelen kan publiseres i tradisjonelle tidsskrift, men parallelt med publiseringen gjøres artikkelen tilgjengelig i et åpent arkiv. Den enkelte forsker har fortsatt frihet til å selv velge hvor resultatet skal publiseres, men må sørge for at resultatet også arkiveres i BIBSYS Brage.

Ordliste

Preprint
Dokumentet som er innsendt til forlaget, men som ikke er blitt fagfellevurdert.
Postprint / Akseptert versjon
Dokumentet som sendes til forlaget for publisering, etter fagfellevurderingen.
Publisert versjon
Endelig publisert versjon med forlagets layout.
Embargo
Tidssperre som settes av forlaget på hvor lang tid det må gå før man kan gjøre artikkelen tilgjengelig i et publiseringsarkiv. Embargo kan løpe fra seks til 36 måneder før man kan gjøre artikkelen tilgjengelig i BIBSYS Brage.

  Hvordan kan forskningsresultater arkiveres i BIBSYS Brage?

Biblioteket legger til rette for at forskningsresultatet ditt kan arkiveres i Brage.

Som hovedregel kan artikkelforfattere arkivere såkalte aksepterte eller post-print-utgaver (dvs. versjonen etter fagfellevurdering men før utgivelse fra forlaget), og Høgskolen ønsker derfor at akseptert versjon i alle tilfeller lastes opp til Cristin. I siste instans dobbeltsjekker alltid biblioteket om den aktuelle versjonen kan arkiveres og gjøres tilgjengelig i Brage.

Etter at forskningsresultatet ditt har blitt publisert kan du søke det opp i Cristin. Last opp en kopi av den aksepterte versjonen av forskningsresultatet ditt. Denne fila overføres automatisk til BIBSYS Brage.

Les mer om hvordan du laster opp forskningsresultatet ditt i Cristin.

  Opphavsrett og ansvar

Det er forfatterne av materialet som beholder all opphavsrett, inkludert retten til å publisere materialet andre steder og i hvilket format han eller hun måtte ønske.

Materiale som arkiveres i BIBSYS Brage bør ha en formell lisens som fastsetter hva som er tillatt av andre. Slike lisenser kan for eksempel fastslå at materialet fritt kan brukes, untatt i kommersiell virksomhet, og alltid bare når opphavsperson er kreditert. Slike lisenser er ofte satt av forlaget, men dette avhenger av det aktuelle tidsskriftet eller individuelle avtaler med artikkelforfatter.

Høgskolen anbefaler å bruke lisensen Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) på materiale som arkiveres i BIBSYS Brage. Denne lisensen opprettholder ideelle rettigheter for forfatterne av verket, men gir samtidig fri tilgang så lenge opphavspersonene er kreditert.

Biblioteket har ansvaret for drift av institusjonsarkivet, registrering av metadata og tilgjengeliggjøring for internett.

Opphavspersonen er ansvarlig for innholdet i det publiserte materialet.


Ikonene brukt i overskriftene på siden er lisensiert som CC BY 4.0.

Oppdatert