Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Anerkjennelsens kompleksitet

Innhold:

En omfattende studie om barn med samspillsvansker og deres rett til medvirkning ligger til grunn for tematikken.

Gjennom ulike eksempler fra observasjoner i praksisfeltet og samtaler med ansatte, blir begrep som anerkjennelse og pedagogisk kjærlighet gjort relevante og diskutert.

For å drøfte anerkjennelse som fenomen blir Axel Honneths teoretiske rammeverk løftet frem. Gjennom hans begrepsapparat blir det mulig å belyse anerkjennelse som et vesentlig aspekt både innenfor de nære relasjonene mellom barn og voksne, mellom barn, i forhold til barns rettigheter og i forhold til fellesskap og samfunn.