Gå til innholdet

Barnehagen som arena for folkehelsearbeid

Mål:
Barnehagen skal ifølge rammeplanen ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

De fleste norske barn går i barnehagen, og barnehagen blir derfor sett på som en viktig arena for folkehelsearbeid.  Grunnlaget for en aktiv livsstil og et sunt kosthold legges i barnehagen.

Formålet med kurset er å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt hvordan barnehagen kan fremme barns helse både på kort og lang sikt. 

Kurset vil omhandle helsefremmende arbeid i barnehagen. Ulike perspektiver på barns fysiske aktivitet og mat og måltider i barnehagen vil bli tematisert.
Oppdatert