Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagen som arena for folkehelsearbeid

Kurset vil omhandle helsefremmende arbeid i barnehagen. Ulike perspektiver på barns fysiske aktivitet og mat og måltider i barnehagen vil bli tematisert.