Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagens forebyggende arbeid i et psykososialt perspektiv

Innhold:

Forebygging av psykososiale vansker er avhengig av at ansatte i barnehagen forstår hvilke faktorer som ligger til grunn for å etablere og opprettholde problematferd, samtidig som en er kjent med hvilke beskyttelsesmekanismer som bidrar til å bremse og moderere utviklingen. 

Nyere forskning viser sammenheng mellom symptomer på problematferd i tidlig småbarnsalder og utvikling av psykososiale vansker senere livet.

Dette understreker behovet for tidlig forebyggende innsats både for identifisering av barn i risikogrupper og for forebygging og tidlig intervensjon når det gjelder utvikling av psykososiale vansker. Barnehagen skal arbeid for å støtte barn i deres utvikling, danning og læring. Alle barn kan befinne seg i sårbare situasjoner i kortere og/ eller lengre perioder i sitt liv. Barn trenger et barnehagepersonale som kan arbeide proaktivt og forebyggende. 

Med dette som bakgrunn vil kurset sette fokus på følgende spørsmål: 

  • Hva er forebygging, og ulike nivåer av forebygging?
  • Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for utvikling av psykososiale
    vansker hos små barn
  • Det psykososiale miljøet i barnehagen?
  • Didaktiske prosesser. Hvordan øke bevissthet hos ansatte og arbeide målbevisst i hverdagen