Gå til innholdet

Barns medvirkning i et etisk perspektiv

Mål:
Bevisstgjøre barnehageansatte på deres etiske ansvar og vise hvordan barns rett til medvirkning må knyttes til voksnes holdninger og syn på barn og barndom. 

Innhold:

Barnehagelovens §3 slår fast at barn har rett til å medvirke i barnehagen. Lovparagrafen representerer en vedvarende etisk fordring til og debatt om hvordan denne retten skal virkeliggjøres i barnehagens hverdagsliv.  
Oppdatert