Gå til innholdet

Barns medvirkning i et etisk perspektiv

Mål:
Målet med kurset er å bevisstgjøre barnehageansatte på deres etiske ansvar og vise hvordan barns rett til medvirkning må knyttes til voksnes holdninger og syn på barn og barndom. 

Barnehagelovens §3 slår fast at barn har rett til å medvirke i barnehagen. Lovparagrafen representerer en vedvarende etisk fordring til og debatt om hvordan denne retten skal virkeliggjøres i barnehagens hverdagsliv.  
Oppdatert