Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barns medvirkning i et etisk perspektiv

Innhold:

Barnehagelovens §3 slår fast at barn har rett til å medvirke i barnehagen. Lovparagrafen representerer en vedvarende etisk fordring til og debatt om hvordan denne retten skal virkeliggjøres i barnehagens hverdagsliv.