Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nasjonal nettverkskonferanse i universitets- og høgskolepedagogikk

Målgruppe

Ansatte i sektoren som har interesse for universitets- og høgskolepedagogikk

Tema

Tema for konferansen er Rom for læring -  roms betydning for læring og undervisning i universitets- og høgskoleutdanninger

Om konferansen

Konferansen blir organisert i symposier og keynotes og åpner for ulike tilnærminger til bruk av rom - fra design av fysisk læringsmiljø, program - og emnedesign, undervisningsformer, digitale samhandlingsarenaer og «space and place» for å nevne noe.

Boklansering

På slutten av første dag vil det bli boklansering og en debatt knyttet til boka: Det universitets- og høgskolepedagogiske vitenskapsområdet i Norge – fremvekst, grunnlagstenkning og “state of the art”, som flere medlemmer i nettverket står bak. I løpet av nettverkssamlingen blir det også gjennomført årsmøte i Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk.

Abstract

Konferansen vektlegger gode diskusjoner rundt bruk av rom i undervisning og utdanning, og vi oppfordrer dere til å sende inn bidrag i form av et abstract til review på max 250 ord. Presentasjonene er på 20 minutter i tillegg 10 minutter diskusjon, totalt 30 minutter. Følg lenke for innsending av abstract.

Hold av datoen, program kommer snart.