Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Lekende matematikk i barnehagen

Barnehagematematikken viser oss at matematikk er et fag som handler om å oppdage, kommunisere, være kreativ og se sammenhenger i verden som omgir oss. Disse sammenhengene blir ofte tydelige for barna gjennom lek. I leken bruker barna matematiske begreper, prøver, feiler og utforsker. De gjør erfaringene og ordene til sine egne, og de blir bevisst sin matematiske forståelse.

Ved å involvere oss i leken av og til kan vi gi leken en annen retning, bringe inn nye vinklinger, eller sette i gang en samtale, undring eller refleksjon. I barnas lek er det mange muligheter for å snakke om alle områdene innenfor matematikken i en setting som er nær og meningsfull for barnet. Våre erfaringer er at vi som voksne svært ofte er velkommen inn i leken og at barna med stor glede verdsetter vår interesse, oppmerksomhet og faglige blikk. Ofte blir vi også invitert med i leken av barna selv.

Når vi deltar i barnas lek så vet vi aldri hvordan det utvikler seg da frihet, humor, spenning og uforutsigbarhet alltid skal prege lek. Når vi ønsker å lage en stemning i barnehagen hvor læringen i matematikk er preget av motivasjon, glede, lærelyst, engasjement og humor – da kommer vi ikke utenom leken.