Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fra dårlig magefølelse til bekymringsmelding – Barnehagens ansvar for å avdekke og støtte barn i utsatte livssituasjoner

Kurset bygger på empiri og forskning fra barnehagefeltet, og er praksisnært.

  • Fra magefølelse til bekymringsmelding. En oversiktsmodell over hvordan prosessene i barnehagen kan foregå og hvilke dilemma som ofte oppstår.
  • Lovverk og føringer
  • Barnehageansattes arbeid med å støtte og ivareta barna i sårbare situasjoner.
  • Samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten