Gå til innholdet

Fra dårlig magefølelse til bekymringsmelding – Barnehagens ansvar for å avdekke og støtte barn i utsatte livssituasjoner

Mål:
I følge FNs barnekonvensjon, 19. har barn rett på beskyttelse mot misbruk. Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner. 

Barnehagens ansatte skal beskytte barn, og der det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet hjemme eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, skal barnehagen sende en bekymringsmelding

Dette er et vanskelig arbeid og ansatte møter mange etiske dilemma. 

Mål med kurset er å øke personalets kunnskap og bevissthet omsorgssvikt og hvordan de kan arbeide i prosesser der det oppstår en bekymring for et barns omsorgssituasjon og veien fram til en eventuell bekymringsmelding til barneverntjenesten
 


Kurset bygger på empiri og forskning fra barnehagefeltet, og er praksisnært.

  • Fra magefølelse til bekymringsmelding. En oversiktsmodell over hvordan prosessene i barnehagen kan foregå og hvilke dilemma som ofte oppstår.
  • Lovverk og føringer
  • Barnehageansattes arbeid med å støtte og ivareta barna i sårbare situasjoner.
  • Samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten
 
Oppdatert