Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tillitsvalgtkonferanse

Velkommen til DMMHs andre årlige tillitsvalgtkonferanse. Temaet for årets konferanse er "Kvalitetskultur - studenters medvirkning og engasjement". Vi byr på aktuelle foredragsholdere, faglig innhold og en spennende paneldebatt samt mulighet for nettverksbygging.

Målgruppe

Tillitsvalgte, vararepresentanter for tillitsvalgte, referansegruppestudenter og vara for referansegruppestudenter ved DMMH. Studenter med undervisning i tidsrommet for konferansen får godkjent fravær.

Program

12:00    Lunsj og registrering, vrimleområde utenfor A-1427
12:30   Velkommen
Kvalitetssikring i høyere utdanning
12:45   Foredrag av Simen Oftedal
Simen er nestleder for NSO og tidligere leder for studentparlamentet ved DMMH. Han vil ha et innlegg om studentdemokrati
13:15   Organisasjonspitch
13:45   Pause – kaffe og mingling i vrimleområdet
14:05    Parallellsesjoner
Tillitsvalgtarbeid – Rom 231
Referansegruppearbeid – Rom 214
15:15   Pause – bespisning i vrimleområdet
15.30   Paneldebatt
Er DMMHs studenter engasjerte nok i hva som skjer ved høyskolen? Aktuelle deltakere skal diskutere studenters engasjement og medvirkning sett i lys av kvalitetssikring.
16:15   Felles oppsummering og evaluering

Om konferansen

Som høyskole er DMMH pliktig til å inkludere og legge til rette for at studentenes stemme skal bli hørt i alle ledd av organsisasjonen. Dette er en rettighet for studentene som er fastsatt i universitets- og høyskoleloven. Ved DMMH har det vært vanskelig å få studentene til å engasjere seg i studentdemokratiet. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Tillitsvalgtkonferansen er utviklet som en arena for faglig kompetanse og opplæring av referansegruppestudentene og alle studenter med et tillitsverv. Høyskolen samarbeider med studentparlamentet om gjennomføring av konferansen. Vi byr på mange spennende punkter på programmet og legger også opp til nettverksbygging.

Paneldebatt

Moderator Åse Håtveit, leder av ISFiT, vil lede en debatt som setter spørsmålstegn ved studentengasjement i lys av kvalitetskultur. Panelet består av følgende aktuelle deltakere:

  • Else Berit Skagen, rektor ved DMMH
  • Marit Heldal, førstelektor ved DMMH
  • Bilal Sheikh, studenttinget NTNU
  • Simen Oftedal, nestleder NSO
  • Lizbeth Ohrstrand, nestleder Studentparlamentet