Gå til innholdet

Utviklingsarbeid som barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål:
Øke personalets kunnskap og bevissthet rundt langsiktig utviklingsarbeid og ledelse.

Det er også et mål å få innblikk i hvordan en som styrer og pedagogisk leder kan lede dette arbeidet og få inspirasjon til å komme i gang. 

Innhold:

Denne pedagogiske ledelsesformen fordrer at alle ansatte er aktører og deltar i refleksjonsprosesser om barnehagens innhold og relasjoner i møte med barn. 

Myndiggjøring og ansvarliggjøring er sentralt i pedagogisk ledelse og dette vil det bli fokusert på som ledd i forankring av utviklingsarbeidet.

  • Hva er pedagogisk ledelse av utviklingsarbeid?
  • Hvordan starte opp og inspirere alle til å komme i gang? 

 

Oppdatert