Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Utviklingsarbeid som barnehagebasert kompetanseutvikling

Innhold:

Denne pedagogiske ledelsesformen fordrer at alle ansatte er aktører og deltar i refleksjonsprosesser om barnehagens innhold og relasjoner i møte med barn. 

Myndiggjøring og ansvarliggjøring er sentralt i pedagogisk ledelse og dette vil det bli fokusert på som ledd i forankring av utviklingsarbeidet.

  • Hva er pedagogisk ledelse av utviklingsarbeid?
  • Hvordan starte opp og inspirere alle til å komme i gang?