Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studieplaner og pensum for videreutdanninger 2015/16

Barn, barndom og barnehage

pdf_iconStudieplan | pdf_icon Pensum

Barnehagepedagogikk, del 1

pdf_icon Studieplan | pdf_icon Pensum

KompAss

pdf_icon  Studieplan | pdf_icon Pensum 

Menighetspedagogikk 

Studieplan | pdf_icon Pensum, Menighetspedagogikk 2

Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere

pdf_icon Studieplan | pdf_icon Pensum 

Pedagogisk veiledning for praksislærere

pdf_icon Studieplan (inkl. pensum)

Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen

pdf_icon Studieplan (rev. aug. 2015) pdf_icon Pensum

Spesialpedagogikk 1, heltid

pdf_icon  Studieplan (inkl. pensum)

Spesialpedagogikk 1, deltid

pdf_icon Studieplan (inkl. pensum)

Spesialpedagogikk 2, heltid

pdf_icon  Studieplan (inkl. pensum) | | pdf_icon Pensum

Styrerutdanningen

pdf_icon Studieplan | pdf_icon Pensum

Universitets- og høgskolepedagogikk

pdf_icon Studieplan pdf_icon Pensum 

Veiledningspedagogikk

pdf_icon Studieplan (inkl. pensum)

Videreutdanning for Barnehagemyndigheten

pdf_icon Studieplan | pdf_icon Pensum