Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studieplaner og pensum for masterstudier 2015

Mastergrad i førskolepedagogikk (samarbeid med NTNU)

Obligatorisk: 
pdf_icon Barn, barndom, barnehage 

Valgfritt:
pdf_icon Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen
pdf_icon Styrerutdanningen i Midt-Norge (kommer)
pdf_icon Veiledningspedagogikk (inkl. pensum)

Mastergrad i spesialpedagogikk (samarbeid med NTNU)

pdf_icon Spesialpedagogikk del 1, heltid 30 stp. (inkl. pensum)

pdf_icon Spesialpedagogikk del 1, deltid 30 stp. (inkl. pensum)

pdf_iconSpesialpedagogikk del 2, heltid 30 stp. (inkl. pensum)

pdf_icon Spesialpedagogikk del 2, deltid, 30 stp. (kommer)

Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Mastergrad i fag- og yrkesdidaktikk, studieretning kunstfag (Samarbeid med NTNU)

Fag- og yrkesdidaktikk  -studieretning kunstfag