Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Jobbmuligheter og veien videre

Du har mange muligheter etter fullført barnehagelærerutdanning.

Etter tre år som student åpner det seg mange muligheter for deg som barnehagelærer. Du kan få deg en ansvarsfull jobb i barnehagen, du kan søke deg jobb i andre barnerelaterte virksomheter (eksempelvis SFO) eller du kan fortsette å utdanne deg på høyere nivåer.

Rett inn i en lederstilling?

Allerede etter tre års studier er du kvalifisert til en lederstilling i barnehagen, enten som pedagogisk leder eller som styrer i barnehagen. 

Som pedagogisk leder vil du kunne få ansvar for å planlegge og vurdere det pedagogiske innholdet i barnehagen, å veilede dine kollegaer og for samarbeidet med barnas foreldre.

Som styrer vil du ha ansvar for den daglige ledelsen av barnehagen, og vil være både pedagogisk og administrativ leder. Du vil også ha et særskilt ansvar for at den enkelte medarbeider får brukt sin kompetanse.

Pedagogiske leder og styrer har sammen et særlig ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens innhold. De er også ansvarlige for å veilede det øvrige personalet slik at alle får en felles forståelse av barnehagens ansvar og oppgaver. 

Utdanningsmuligheter videre

Barnehagelærerutdanningen (180 studiepoeng) gir en bachelorgrad. Dette gir grunnlag for å kunne søke deg inn på et mastergradsstudie dersom du ønsker det. Etter endt mastergrad er det også mulig å fortsette den akademiske løpet til en doktorgrad, og deretter til professorkompetanse.