Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Veiledning til barnehageeiere

Pilotprosjekt – veiledning til barnehageeiere for å styrke kvaliteten i barnehagen.

Forskningsprosjektets formål er å utvikle og gjennomføre et pilotprosjekt om veiledning til barnehageeiere som bidrar til forbedring og styrking av eierrollens ansvar for kvalitet i barnehagen. Det er behov for mer kunnskap om hvilken betydning eiere har for kvalitet i barnehagen og hva som kjennetegner gode barnehageeiere. Det deltar 30 eiere, fra ulike deler av landet og med ulik eierorganisering, et mangfold av både kommunale og private.

Forskningsprosjektet består av tre deler:

1.       Gjennomføre en analyse av hva eksisterende kunnskapsgrunnlag har identifisert som kjennetegn på god kvalitet i barnehager

2.       Veiledning med barnehageeiere som bidrar til at eiere kan drive kvalitetsutviklingsarbeid i egen organisasjon. Delprosjektet har også til hensikt å utvikle framtidig veiledningsdesign for eiere.

3.       Utvikling av indikatorsett som skal brukes av barnehageeiere for å identifisere utfordringer med barnehagekvalitet i sin(e) barnehage(r) og behov for ekstern veiledning. Indikatorer skal utvikles i samskaping med eiere.

 

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom OsloMet, Dmmh, Høgskolen i Østfold og Telemarksforskning. OsloMet har prosjektlederansvar ved Ellen Os og Leif Hernes. Fra Dmmh deltar Kjersti Nissen, Sissel Mørreaunet, Birgitte Ljunggren og Mari Westerhus.

Oppdraget er finansiert av Udir og går over to år, med oppstart høst 2021.