Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet deltok 6 fylker i prosjektet i perioden 2011 - 2012.
Last ned rapporten (pdf)

Pilotprosjektet gir oss mer kunnskap om de voksnes rolle i barnehagen, og betydningen de voksne har for barns trivsel, utvikling, læring og danning. Det har bidratt til å klargjøre hvordan danningsbegrepet kan forstås i barnehagens praksis.

11 barnehager i kommunene Melhus, Rennebu, Ørland og Trondheim deltok i Sør-Trøndelag. På fylkesnivå har prosjektet vært organisert som et samarbeid mellom Fylkesmannen, barnehagemyndighetene, barnehagene og DMMH. 

Prosjektleder på DMMH: Prorektor for FOU og oppdrag Ingar Pareliussen.

De andre fylkene som deltok var Troms, Hordaland, Hedmark, Vestfold og Østfold.

Erfaringene fra prosjektet er samlet i tre artikkelsamlinger.