Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Før utreise

Informasjon som gjelder utreisende studenter til Europa

Fylle ut Learning Agreement

Learning Agreement (LA) er en kontrakt mellom deg, DMMH og lærestedet du skal reise til. LA har som hensikt å sikre at de emnene du avlegger i utlandet vil bli godkjent som en del av graden din ved DMMH. Du vil få tilsendt en LA. Denne skal fylles ut og sendes til internasjonalt kontor for sjekk, når godkjent, signer for hånd. Deretter må du innhente signatur fra mottakerinstitusjon. Når alle parter har signert, sender du Learning Agreement. Alle sidene skal leveres/scannes og sendes samlet i ett dokument.

Grant Agreement

Gran Agreement er en stipendavtale for studieoppholdet som skal signeres av deg og Internasjonalt kontor. Ved signering aksepter du som student stipendets størrelse og du godtar forpliktelsene som er knyttet til avtalen. Du vil får tilsendt Grant Agreement av Internasjonalt kontor. Sjekk at informasjon er korrekt og fyll inn felter markert i gult. Signer for hånd og lever til Internasjonalt Kontor.

Ta OLS-testen

Online Linguistic Support (OLS) er en språktest som alle skal ta både før avreise og etter endt studieopphold. Som student vil du få tildelt en bruker. Denne testen må gjennomføres for å få Erasmus+ stipend. Du kan lese mer om OLS her: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_en

Les Erasmus Student Charter

Du finner DMMHs Erasmus Student Charter her: LINK


Informasjon som gjelder alle utreisende studenter

 

Fylle ut opplysningsskjema

Opplysningskjema med kontaktinformasjon og kontonummer (for utbetaling av stipend) skal fylles ut og sendes til Internasjonalt kontor. Skjemaet vil du få tilsendt av Internasjonalt kontor.

Kjøp forsikring

Europeiske helsetrygdekort: Studenter som skal reise i EØS eller Storbritannia og Sveits må ha Europeisk helsetrygdekort. Studenter som er medlem av folketrygden i Norge, statsborger i Norge eller i et annet EØS-land har rett til å få Europeisk helsetrygdekort. Dette kortet er gratis og dokumenterer at du har krav og dekning på nødvendig medisinsk behandling på lik linje som oppholdslandets egne statsborgere.

Tilleggsforsikring: I tillegg til helseforsikring og reiseforsikring så er tilleggsforsikring nødvendig. Da kan ANSA (Association of Norwegian students abroad) være et godt alternativ. ANSA Studentforsikring omfatter en ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som også er gjeldende ved utøvelse av praksisarbeid. For å kunne benytte forsikringen ved praksisarbeid må arbeidet være i samarbeid eller regi av høyskole/universitet og i henhold til fullføring av grad. Det forutsettes også at praksisarbeidet er ulønnet og at du beholder medlemskapet i Folketrygden gjennom forsikringsperioden.
Publisert: 24.08.2021
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter