Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Før utreise

Før utreise

Informasjon som gjelder utreisende studenter til Europa

Fylle ut (Online) Learning Agreement

En Learning Agreement (LA) er en kontrakt mellom deg, DMMH og lærestedet du skal reise til. LA har som hensikt å sikre at de emnene du avlegger i utlandet vil bli godkjent som en del av graden din ved DMMH. Vi er i en overgangsperiode, stadig flere institusjoner benytter Online Learning Agreement, mens noen institusjoner fremdeles bruker et PDF-dokument. Skjemaet skal fylles ut og sendes til internasjonalt kontor for sjekk, når godkjent, signer for hånd. Deretter må du innhente signatur fra mottakerinstitusjon. Når alle parter har signert, sender du Learning Agreement til oss. Noen av disse prosessene skjer automatisk ved online learning agreement.  

Det er diverse informasjon som skal legges inn i skjemaet, det vi ofte får spørsmål om er følgende:
DMMH sin Erasmus Code: N TRONDHE06
Mottakerinstitusjonens Erasmus Code: Klikk deg inn på denne siden, så finner du universitetet/høgskolen du skal til, der har vi lagt inn Erasmuskoden.
Level of Language competence: se lengre ned på denne siden, under overskriften "Ta OLS-testen". 
Planned period of the mobility: Forsøk å få eksakte datoer fra mottakerinstitusjon. Ofte kan det være vanskelig å få eksakt sluttdato. Snakk med DMMHs internasjonale kontor for å avklare hva som skal skrives her. 

Study Programme at Receiving Institution:
Her legger dere inn emnene dere skal ta ved vertsinsitusjonen, både emnekode, navn på emnet og antall studiepoeng. Dersom du fyller ut en OLA må du legge inn et nytt element for hver emne. 


LA: Recognition at the sending institution: Her legger du inn følgende informasjon:
Component Code: BxFOR356x
Component Title: Studies Abroad
Semester: Autumn
Number of ECTS: 15

Component Code: BUPRA300
Component Title: Practical Training in ECEC Abroad
Semester: Autumn
Number of ECTS: - 

Total:15
Fyller du inn OLA må du legge dette inn som to elementer, dersom du fyller inn en LA skriver du opp disse emnene etter hverandre i tabell B. 

Den delen av LA som heter "During the Mobility" skal ikke fylles ut før utveksling, denne skal kun brukes dersom det blir endringer underveis. 

Grant Agreement

Grant Agreement (GA) er en stipendavtale for studieoppholdet som skal signeres av deg og Internasjonalt kontor. Ved signering aksepterer du som student stipendets størrelse og du godtar forpliktelsene som er knyttet til avtalen. Du vil får tilsendt Grant Agreement av Internasjonalt kontor. Sjekk at informasjon er korrekt og fyll inn feltene som er markert. Du skal blant annet legge inn "insurance number", dette er det som kalles "policy number" i forsikringsavtalen din. Signer for hånd og lever til Internasjonalt Kontor.

Du får utbetalt 80% av stipendet før utreise og de resterende 20% etter hjemkomst, når diverse papirarbeid er fulgt opp (for info, se Etter utvekslingsoppholdet). Dersom datoene for studieoppholdet ditt har endret seg mer enn +/- 5 dager, vil den siste 20% bli justert tilsvarende. 

Ta OLS-testen

Online Linguistic Support (OLS) er en språktest som alle skal ta både før avreise. Denne testen må gjennomføres for å få Erasmus+ stipend. Som student vil du få tildelt en brukerlisens og du mottar en epost fra Erasmus+ Notification System med tittel "How good is your [English]? Du begynner med å sette opp en brukerkonto, deretter starter testen hvor du blir testet i grammatikk, ordforråd, lytting og leseforståelse. Til slutt får du oppgitt resultatet ditt, du får se resultatet for hver enkelt kategori, i tillegg til å få en helhetsscore. Det er sistnevnte du bruker i Learning Agreement. 

Testresultatene kommer i en skala fra A1-C2. Etter oppholdet får du tilsendt en OLS-test nummer to, her har du muligheten til å sjekke hvordan utvekslingsoppholdet har påvirket språkkunnskapene dine. Det er ikke obligatorisk å ta test nummer to, men det kan være et resultat det er kjekt å ha på CVen. 

Sett av minimum en halvtime til å gjennomføre testen. 

Les Erasmus Student Charter

Du finner DMMHs Erasmus Student Charter her: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-student-charter 

Studenter til Sør-Afrika

Skal du til Sør-Afrika fyller du ut DMMHs egenkomponerte Study Agreement. Her bekreftes datoer for oppholdet, og hvilke emner du skal ta ved STADIO og hvilke emner ved DMMH disse erstatter. har som hensikt å sikre at de emnene du avlegger i utlandet vil bli godkjent som en del av graden din ved DMMH. 


Informasjon som gjelder alle utreisende studenter

 

Fylle ut opplysningsskjema

Opplysningskjema med kontaktinformasjon og kontonummer (for utbetaling av stipend) skal fylles ut og sendes til Internasjonalt kontor. Skjemaet finner du her. Dette er informasjon vi kun lagrer i forbindelse med utvekslingsoppholdet og som blir slettet etterpå. 

Kjøp forsikring

Reise-, ansvars- og ulykkesforsikring: Du trenger en forsikring som dekker hele oppholdet ditt ("utvekslingsforsikring"), fordi du også skal ta praksis i utlandet, trenger du ansvars- og ulykkesforsikring, da skader/ulykker ikke nødvendigvis dekkes av praksissted. Vi anbefaler på det sterkeste ANSA (Association of Norwegian students abroad). ANSA Studentforsikring omfatter også ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som er gjeldende ved utøvelse av praksisarbeid. For å kunne benytte forsikringen ved praksisarbeid må arbeidet være i samarbeid eller regi av høyskole/universitet og i henhold til fullføring av grad. Det forutsettes også at praksisarbeidet er ulønnet og at du beholder medlemskapet i Folketrygden gjennom forsikringsperioden. Les forsikringsbetingelsene nøye før du inngår kontrakt. 

Europeisk helsetrygdekort: Studenter som skal reise i EU må ha Europeisk helsetrygdekort. Studenter som er medlem av folketrygden i Norge, statsborger i Norge eller i et annet EØS-land har rett til å få Europeisk helsetrygdekort. Dette kortet er gratis og dokumenterer at du har krav og dekning på nødvendig medisinsk behandling på lik linje som oppholdslandets egne statsborgere.

Økonomi

Lånekassen: Som utvekslingsstudent, kan en søke om å få tilleggstøtte fra Lånekassen. For at du skal få innvilget studiestøtte fra Lånekassen, trenger de informasjon fra DMMH om at utvekslingsoppholdet er godkjent og varigheten. Internasjonalt kontor rapporterer om dette. Det er derfor er det viktig at du ikke søker studiestøtte før du har fått "grønt lys" fra internasjonalt kontor. Konsekvensen av å søke for tidlig, er at en kan risikere å ikke få studiestøtte i tide. 

DMMH-stipend/Erasmus-stipend: Alle som drar på utveksling fra DMMH får enten Erasmusstipend eller DMMH-stipend. Du finner informasjon om stipendsatser her. Det er økonomiavdelingen som utbetaler dette, normalt en ukes tid før utreise. Alle studenter leverer inn opplysningsskjema og det er først når vi har mottatt samtlige skjema, at stipendene vil kunne bli utbetalt. Det er kollegialt å sørge for å sende inn dette tidsnok slik at de første som drar ut får stipend i tide. 

Politiattest

Siden du skal ha praksis i utlandet, må du kunne fremlegge en gyldig politiattest til mottakerinstitusjon. Du søker om attest i begynnelsen av august på politiets nettside. Her er det viktig at du velger attesten som du kan få på engelsk. 

Bolig

Du søker selv om bolig. Noen universiteter og høgskoler tilbyr studentboliger, mens andre steder forventes det at en søker på det private markedet. 

Reise

Det anbefales å vente med å bestille flybilletter til alt er på plass. Studenter som drar på utveksling må bestå praksis og bør bestå alle emner i 1. og 2. studier for å kunne reise ut. Har du ikke bestått, vil du være nødt til å ta eksamen på nytt før avreise.

Beredskap

Registrer oppholdet ditt hos Utenriksdepartementet. Reiseregistering gjør at UD har den informasjon de trenger for å nå deg i tilfellet det skjer en alvorlig hendelse. 

Last ned Sjømannskirken sin nødnummerapp. Denne appen har alle lokale nødnumre uansett hvilket land du befinner deg i. Du kan legge inn forsikringsinformasjon +++ 

 


Publisert: 24.08.2021 08:01
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter