Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Mastersamling på DMMH

Denne uka er alle DMMHs 4 masterprogrammer samlet på campus. 
- I dag arrangerer vi en felles mastersamling med seminar og mat etterpå. Vi ønsker at studentene på de ulike programmene skal få møte hverandre og dele felles opplevelser, forteller Ellen Karoline Gjervan som er prorektor for masterutdanningene på høgskolen. - Vi håper på å inspirere dem både i forhold til forskningstematikk og metoder i forhold til masteroppgaven.

https://dmmh-ny.increo.space/admin/

Prorektor Ellen Gjervan presenterte også høgskolens nye håndbok for masteroppgaven med nyttige lenker og ressurser for masterstudentene. 

På seminaret fikk vi et innblikk i 4 av DMMHs stipendiater sin forskningshverdag. Sine Bjerregård Hansen presenterte: På vei til en doktorgrad i barnehageledelse.

sine-bjerregard-hansen-fra-dmmh

Bjerregård Hansen forsker på hva ledere i barnehagen opplever at god barnehageledelse er, og hvordan har de utviklet seg til å bli de lederne de er i dag. 

Kari Nergaard fokuserer på utestengelse fra lek, samt empati i barnehagen. Hun reflekterte rundt forskerrollen og lurer noen ganger på hvem det er som forsker på hvem når hun er ute i barnehagen og observerer. 

kari-nergaard-fra-dmmh

- Jeg måtte være åpen med dem hele tiden, forteller DMMHs Kari Nergård, og legge bak meg all min tidligere forståelse.

I motsetning til de andre stipendiatene som presenterte forskningen sin jobber ikke Ole Johan Sando alene. Han er en del av forskergruppa i prosjektet Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer. (EnCompetence).

ole-johan-sando-dmmh
EnCompetence er del av en større forskningsprosjekt, som ser på det fysiske miljøet og barns deltakelse.Ole Johan Sando viste hvordan et kvalitativt datamateriale på 64 timer med videopptak av barn munner ut i statistiske analyser

Ingrid Bjørkøy fortalte om Forskerens involvering i analyse. Hva skapes når sang, de yngste barna og pedagoger intraagerer i barnehagens hverdagsliv?

ingrid-bjorkoy-dmmh
Ingrid Bjørkøys råd til masterstudentene på DMMH er å ikke være lunkne til forskningsprosjektet de velger. - Gjør det fordi du brenner for det. Det er det barna trenger, levende, engasjerte forskere som forsker på deres hverdag. 

Monica Espvik-Torp, Anniken Eidsvik, Edith Aasen og Eirin Teigås er masterstudenter i barnehagekunnskap. De synes det er artig å se hvilke muligheter de har både senere og i masterstudiet. 
masterstudenter-pa-dmmh

I tillegg til Mastergradsstudium i barnehagekunnskap tilbyr DMMH: 
Mastergradsstudium i barnehageledelse
Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Mastergradsstudium i Barnekultur og kunstpedagogikkPublisert: 30.11.2018 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter