Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Evalueringer av tidligere kurs

Hva tar du med deg videre?

 • Dette har vært vellykket - Må fordøye - er veldig inspirert, vet mer om hvordan skrive. Er utrolig takknemlig.
 • Entusiasme - mitt arbeid har også betydning for andre.
 • Alle skriveøvelser har gitt inspirasjon.
 • Konkrete idéer til omstrukturering - innspill for meg selv som veiledende lærer.
 •  Jeg var redd for å bli mer usikker, men føler at jeg har blitt bedre og nå gleder jeg meg til å skrive.
 • Oppdaget at alle tekster har mulighet i seg.

Hva ble du begeistret for på skrivekurset?

 • Min egen progresjon i skriving. Kunnskap og mulighet til å trene skriving i forskjellige sjangre. Romslig tidsbruk slik at det har vært tid til å skrive, bade, sykle, omgås...
 • Små øvelser med spontan fantasi. Hyggelig tverrfaglighet. Konstruktiv tilbakemelding på tekst.
 • Forelesningene var nyttige. Gruppearbeidet interessant. Tid til å tenke.
 • Tilnærmingen til egen skriving, meget flinke kursholdere og mine ressurssterke medseminarister.
 • Gode og kreative igangsettingsprosesser. Kunnskapsdeling i plenum gjennom forelesning og dialog på et meget relevant og presist nivå. Seriøs og kompetent deltakelse for alle involverte. Gode prosesser i gruppen.

 
Hva nytt har du oppdaget ved din egen skriving?

 • Kan bli mer bevisst på forutsetninger/utgangspunktet for tekst og konklusjon.
 • Må bli flinkere til å stryke. Har noe å lære ved å bruke kreative øvelser.
 • Fått gode råd, blitt mer bevisst på hva jeg gjør når jeg skriver.
 • At jeg har mulighet for å lykkes.
 • Å kunne benytte mange ulike teknikker til å komme i gang med egen skriving. Skrive mer kreativt. En mengde gode skrivetips har bidratt til at tekstene mine både er blitt bedre, etterhvert også blir bedre.

Hva har du vært spesielt fornøyd med på skrivekurset?

 • Faglig opplegg - herunder skrivegruppen og tid til egen skriving.
 • Mest fornøyd med de gode foreleserne og deres tilgjengelighet. God gruppesammensetning med erfarne og uerfarne i lag.
 • Høre foreleserne snakke og diskutere hva det er å skrive.
 • Imponert over deltakernes kreativitet i skriveøvelsene. Vekslingen mellom det faglige og det skjønnlitterære.
 • Jeg kunne sagt undervisningen som traff meg.
 • Dette var annerledes skrivekurs som jeg synes supplerer annen kunnskap om skriving. Jeg vil ta med meg mange av teknikkene... Dessuten alle menneskene og de gode samtalene.