Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Anne Berg

Førstelektor
Faggruppe for fysisk aktivitet og helse | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 80 52 51, Mobil: 913 80 718
e-post
E-post: aber@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 605
Ekspertområder
Jeg jobber med
Anne Berg har bred undervisningserfaring i faget fysisk aktivitet og helse. Hun har arbeidet ved DMMH siden 1987, og har i tillegg undervist i flere fordypningsfag og i Spesialpedagogikk.

Hennes hovedfokus er motorisk usikre barn, hva som er årsaken til denne usikkerheten og hva som kan gjøres for at hverdagen til disse barna skal bli bedre. I de siste årene har hun vært involvert i forskningsstudier om femåringers fysiske form, og små og store barns språkutvikling i fysisk aktiv lek ute.

Anne Berg ble i 2020 utnevnt til merittert underviser ved DMMH. En merittert underviser er en som utpreger seg med sitt gjennomgående og tydelige søkelys på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet.
Utdanning
Hovedfag i Idrett – Cand. Idrett NTNU

INPP`s refleksteori, Institute for Neuro Physiological Psychology, Chester, England          

Bilateral Integrering, Edinburg, Skottland                  
JIAS lytteterapi, Johansens Individuelle Auditive Stimulering, Bornholm, Danmark           

Forskning og utvikling
Hennes fremtidige FOU-engasjement er å studere flere barns fysiske form og motoriske kompetanse. I undersøkelsen som ble gjennomført våren 2014, ble det representert kun barn fra ett område, nærmere bestemt Byåsen. Men hvordan er barna som går i barnehager i byen sin fysiske form og motoriske kompetanse? Er det forskjeller her? Hva med deres ISO-KMI? Har barn i by-barnehagene er en høyere ISO-KMI enn barn som går i barnehager på Byåsen?Publikasjoner

Artikler:

Berg A. 2005. Friluftsbarnehagen - en motorikkfabrikk?: testing av barns motorikk Barn Vol.

23 2005 nr 2. Trondheim: Norsk senter for barneforskning.

Berg, A. 2010. ”Observasjon av barn”. Kroppslighet i barnehagen.

        E.B. Sandseter, T.L. Hagen og T. Moser (red). Gyldendal Akademisk        

Berg, A. 2010. ”Motorisk usikre barn”. Kroppslighet i barnehagen.

        E.B. Sandseter, T.L. Hagen og T. Moser (red). Gyldendal Akademisk     

 Berg, A. 2012. Kartlegging av barnehagenes bruk av ergonomiske hjelpemidler

        Abstract godkjent for presentasjon ved 22 EECERA i Porto, august 2012.              

Berg, A og L. Fitzgerald. 2013. Motorisk usikre barn – en kvantitativ studie

om betydningen av refleksinhiberende trening. Tidsskriftet  Fysioterapeuten.         

Berg, A. 2013. Mapping of kindergartens utilization of ergonomic aids.

        Vikarstipend, DMMH.                                               

Berg, A og L. Fitzgerald. 2015. Bal-A-Vis-X som spesialpedagogisk metode for barn med

lesevansker. 

Berg, A og O.B. Lysklett. 2015. Femåringers fysiske form og motoriske kompetanse.

Tidsskriftet FOU i praksis.Berg, A. og Bjørgen, K. 2017. Småbarns språklæring i utelek. I Veier til språk. S. Kibsgaard

(red.) Universitetsforlaget.

Berg, A. 2022. Kroppslig utfoldelse og språklæring. Barnehagelæreren og barna.

Universitetsforlaget.

 

Bøker:

Berg, A. 2002. Motorikk, lek og læring!: motorikkens betydning for forebygging av barns lese- og skrivevansker. Oslo: Abstrakt forlag.                                                         

Berg, A. & Kippe, K. 2006. Småbarnas kroppslige verden: sansemotorisk utvikling hos

barn 0-3 år : teori- og idébok. Oslo: Sebu forlag.

Berg, A. 2009. Å lære med hele kroppen - multisensorisk læring i barnehagen og skole. Oslo: Sebu Forlag.

Berg, A. (2016). Rytmens pedagogikk. Oslo: Pedagogisk forum

Berg, A. (red.), Marie Eines Seljbø & Liv Berit Vold (2019). Kroppen som fundament for

Læring. Teori, Kartlegging og tiltak. Oslo: Universitetsforlaget.