Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kari Mæland Strømsøe

Stipendiat
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 73,
e-post
E-post: kms@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1649
Jeg jobber med

I årene 2023-2026 er jeg i en midlertidig stilling som ph.d.-stipendiat i spesialpedagogikk. Tidligere år har jeg jobbet med:

I barnehagelærerutdanningen har jeg undervist i pedagogikk i ulike emner fordelt over alle studieårene. Dette inkluderer praksisveiledning og veiledning av studenter med bacheloroppgave.

I masterprogrammet Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom har jeg vært tilknyttet flere emner, hvor arbeidsoppgavene har bestått av undervisning, vurdering og veiledning. Dette inkluderer også veiledning av studenter med masteroppgave. Jeg har hatt emneansvar for emnene MSSPF4000 og MSIST4030.

Tidligere underviste jeg også innen emnene Barnehagepedagogikk 1 og 2, som er en videreutdanning for pedagoger som ønsker å videreutdanne seg innen barnehagefeltet.

Tidligere relevant arbeidserfaring er fra arbeid i barnehage og som pedagogisk- psykologisk rådgiver i PPT.

Utdanning

Bachelorgrad førskolelærer fra Høgskolen i Tromsø (nå UiT), med fordypning småbarnspedagogikk.

Mastergrad i Spesialpedagogikk ved DMMH og NTNU.

Videreutdanning innen Universitets- og Høgskolepedagogikk 1 og 2, og Kollegaveiledning.

Forskning og utvikling

- Deltager i forskningsprosjektet: "European review Interprofessional Collaboration in transitions from ECEC to school"

- Ph.D.-prosjekt i perioden 2023-2026 med tittel: «Spesialpedagogen i norske barnehager – en profesjon i endring?»

Dette ph.d.-prosjektet tar sikte på å frembringe kunnskap knyttet til det spesialpedagogiske feltet i norske barnehager. Prosjektet har som overordnet problemstilling: «Hva skjer i norsk barnehagekontekst når samfunnsmandatet for den spesialpedagogiske profesjonen er i endring?»